โลโก้บริษัท TAKE IT SOLUTION COMPANY

Software Engineer (DOT NET, Java, Angular)

TAKE IT SOLUTION COMPANY - Senior-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿80,000

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน (Job Specification)

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขาวิชา: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมฯ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพศ: ทุกเพศ

อายุ: 22 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์: 0 - 10 ปี

ทักษะที่จำเป็น: 

 1. มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
 2. มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
 3. มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสนใจเทคโนโลยี
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ Scalable Applications
 5. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล เช่น MySql, Oracle, SQL Server เป็นต้น
 6. มีความรู้ หรือเคยใช้งานเทคโนโลยีดังต่อไปนี้
 • Angular Js, Jquery, Bootstraps, CSS
 • DOT NET Framework หรือ 
 • Spring Framework, Hibernate 
 • IIS, Tomcat, Oracle Weblogic, IBM Websphere
 • Subversion, gits,  Maven Repository

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility) (มีพี่ๆ สอนงานให้)

 1. เขียนโปรแกรมส่วนของการแสดงผลด้วยภาษา Angular js, Jquery, Bootstraps, CSS เป็นต้น
 2. เขียนโปรแกรม DOT NET หรือ Java API เป็นตัวเชื่อมต่อส่วนที่แสดงผลหน้าเว็ป, Mobile หรือบริการต่าง ๆ เป็นต้น
 3. ออกแบบโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม, Develop, Unit Test และ Debugging
 4. สื่อสารกับทีมงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนงานตามความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาระบบ
 5. รีวิว Coding แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
 6. ทำเอกสารทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร Setup ระบบ เป็นต้น 
24 days ago

Related Skills

#angular#dotnet#hibernate#java#springboot

Contact

TAKE IT SOLUTION COMPANY
135/2 Amornpan 205 Tower 2 Building, Soi Natong, Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400

About TAKE IT SOLUTION COMPANY

โลโก้บริษัท TAKE IT SOLUTION COMPANY

TAKE IT SOLUTION COMPANYInformation Technology

TAKE IT is a young and enterprising IT solutions provider company. We have a diverse domain expertise in a number of areas and are therefore uniquely positioned to assist our clients to enhance their

กรุงเทพมหานคร