โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

System Analyst

T2P Company Limited. - Middle-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿90,000

System AnalystAt T2P (Payment Team), a System Analyst is a more encompassing job than in other areas. Your main tasks will be to gathering and converting business requirements into efficient and secured development specifications. You must possess strong communication skills to communicate with cross-functional teams as well as clients and you must have solid knowledge of database, system architecture, and development frameworks to deliver good design specifications. 

For DeepBLOK (CRM Team), a System Analyst is a more encompassing job than in other areas. Your main tasks will be to gathering and converting business requirements into efficient and secured development specifications. You must possess strong communication skills to communicate with cross-functional teams as well asclients and you must have solid knowledge of database, system architecture, and development frameworks to deliver good design specifications.  

We are looking for a person with creative mind, problem solver, can-do attitude who see obstacles as challenges. Most importantly, you must be a team player and work well under uncertainties. 

Job Description Payment• Analyzes and designs application systems from business requirements • Conducts analysis on the requirements and existing system workflows and procedures. • Documents the detailed systems design specifications.• Assists users by providing training and clarifications. 

CRM Analyzes and designs application systems from business requirements • Conducts analysis on the requirements and existing system work flows and procedures. • Documents the detailed systems design specifications.• Assists users by providing training and clarifications.  

Qualifications:Payment/CRM• 5+ years of experience in system analysis and design for complex software development projects.• Strong experience in user requirements gathering, analysis and design by creating software specification documents.• Strong analytical and problem solving skills.• Experience in project team management.• Self-motivated with the ability to prioritize, meet deadlines, and manage changing priorities.• Good communication and relationship, good team working 

a month ago

Related Skills

#analysis#database-design#database-development

Contact

T2P Company Limited.
54 B.B.Building, Floor 11, Unit 1108-1109, Sukhumvit 21 Road (Asoke), North-Klongtoey Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand

About T2P Company Limited.

โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

T2P Company Limited.Information Technology

กลุ่มธุรกิจ T2P เริ่มต้นจากการบริการด้าน FinTech ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ทีทูพี จำกัด (T2P Co., Ltd.) ตั้งมั่นว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ และผลักดันการเงินรูปแบบใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล เพื่อให้ผู้ใ

กรุงเทพมหานคร