โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

Entry / Senior Quality Assurance Engineer

T2P Company Limited. - Senior-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿100,000

https://t2pco-info-web-dev.web.app

Entry or Senior or Lead Quality Assurance Engineer 

As a Quality Assurance Engineer at DeepBlok/T2P, you will be participating with the development team from the start of every development sprint. 

You will be developing test cases/test scenarios and performing end-to-end or integration tests to ensure development quality both before and after deployment.

You must be a detail-oriented user-centric person, a quick learner, a problem solver, and a great team player with strong communication skills.  

Qualifications

● (Entry 3+ years) / (Senior 5+ years) / (Lead 5+ year) of experience as a QA tester / engineer● Familiar with automation testing tools such as Cypress, Robot Framework, Postman● Familiar with knowledge of SQL, XML, javaScript● Ability to write efficient test cases / test scripts / test scenarios● Ability to write efficient UAT scripts● Team player● You may also qualify for a Senior position if you have experience in ○ Designing and developing test strategy ○ Designing, evaluating, and improving test processes & performance ○ Providing advises to junior QA team members

a month ago

Related Skills

#cypress#javascript#postman#sql#testing

Contact

T2P Company Limited.
54 B.B.Building, Floor 11, Unit 1108-1109, Sukhumvit 21 Road (Asoke), North-Klongtoey Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand

About T2P Company Limited.

โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

T2P Company Limited.Information Technology

กลุ่มธุรกิจ T2P เริ่มต้นจากการบริการด้าน FinTech ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ทีทูพี จำกัด (T2P Co., Ltd.) ตั้งมั่นว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ และผลักดันการเงินรูปแบบใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล เพื่อให้ผู้ใ

กรุงเทพมหานคร