โลโก้บริษัท T2P Company Limited

Senior/Junior Full-Stack Developer

T2P Company Limited - Senior-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿90,000
Senior/Junior Full-Stack Developer

We are looking for an enthusiastic, innovative Full-Stack Developer to join the product team at T2P Co, Ltd.

You will be responsible to participate in our product development from ideation to deployment and beyond, and also work as part of a team to execute new features or products.

The ideal person for this role is a problem-solving person with an inquisitive and innovative mind, and loves to collaborate with other people/teams to drive the company forward.

Qualifications

● 3 - 5 years of hands-on experience creating public, complex systems● Outstanding software development experience with one or more of the followinglanguages/frameworks: PHP, Golang, Javascripts, Laravel, Lumen● Strong experience with RESTful API web service design and development● Strong experience with automation test, writing test cases, finding edgecases● Experience with AWS● Experience with version control systems, such as Git or SVN● Experience in developing responsive, interactive websites● Good understanding of Agile/Scrum● Good understanding of Continuous Integration (CI)● Familiarity with containers and their technologies such as Docker● Experience integrate API with 3rd Party 

Responsibilities
  • Participate in our product development and express initiative
  • Create groundbreaking new product features for our users and customers
  • Work with our data team to make our product smarter and more intelligence
  • Maintain and optimize existing systems
Benefits
  • Social security, Group health insurance, Dental benefit
  • Work from home
  • Free snacks 

** Salary negotiation 

16 days ago

Related Skills

#backend-api#golang#laravel#leadership#php

Contact

T2P Company Limited
54 B.B.Building, Floor 11, Unit 1108-1109, Sukhumvit 21 Road (Asoke), North-Klongtoey Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand

About T2P Company Limited

โลโก้บริษัท T2P Company Limited

T2P Company LimitedInformation Technology

T2P เราคือบริษัท Fintech Startup ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Venture Capital โดยที่ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม Fintect Solution ตั้งแต่ Payment gateway, E-Wallet Solution, การให้บริการโอนเงินไปยัง

กรุงเทพมหานคร