โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

Frontend Developer

T2P Company Limited. - Middle-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿70,000

Front End Web Developer

At T2P (Payment team), your job as a web developer involves putting together functional components and design works developed by the back-end team and deliver it in the simple user experience format for end users. You must be fluent with front-end web components such as HTML5, CSS, JAVASCRIPT, and comfortable working with APIs. We are looking for an enthusiastic, innovative Web Developers who are team players. The ideal person for this role is a customer-centric, problem-solver person and comfortable working in a chaos-filled high pressure of startup environment.

Qualifications

● 3+ years of hands-on experience with web development● Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQuery, Angular● Proficient understanding of PHP language● Understanding of RESTful API● Understanding of Database and SQL command (MySQL)● Understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS● Understanding of search engine optimization (SEO) practices● Excellent written and verbal communication skills● Ability to work independently and manage time efficiently● Ability to troubleshoot and optimize web pages for security and responsiveness ● Teamwork skill 

At DeepBLOK (CRM Team), your job as a web developer involves putting together functional components and design works developed by the back-end team and deliver it in the simple user experience format for end users. You must be fluent with front-end web components such as HTML5, CSS, JAVASCRIPT, and comfortable working with APIs. 

Qualifications

● 3+ years of hands-on experience with web development● Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQuery, Angular,Vue.js● Proficient understanding of PHP language● Understanding of Line Front-end Framework (LIFF)● Understanding of RESTful API● Understanding of Database and SQL command (MySQL)● Understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS● Understanding of search engine optimization (SEO) practices● Excellent written and verbal communication skills● Ability to work independently and manage time efficiently● Ability to troubleshoot and optimize web pages for security and responsiveness ● Teamwork skills 

Responsibilities

● Design solutions from requirements. ● Participate in overall application design and development. 

a year ago

Related Skills

#angular#html-css#javascript#mysql#php

Contact

T2P Company Limited.
54 B.B.Building, Floor 11, Unit 1108-1109, Sukhumvit 21 Road (Asoke), North-Klongtoey Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand

About T2P Company Limited.

โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

T2P Company Limited.Information Technology

กลุ่มธุรกิจ T2P เริ่มต้นจากการบริการด้าน FinTech ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ทีทูพี จำกัด (T2P Co., Ltd.) ตั้งมั่นว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ และผลักดันการเงินรูปแบบใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล เพื่อให้ผู้ใ

กรุงเทพมหานคร