โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

Project Manager

T2P Company Limited. - Middle-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿90,000
Project Manager 

We are looking for an enthusiastic, innovative Business analyst to join the product team at DeepBLOK Co, Ltd. You will be responsible to participate in our product development team from ideation to the deployment stage of our Loyalty and CRM solution platform.  

Project managers are responsible for planning and overseeing projects to ensure they are completed in a timely fashion and within budget. Project managers plan and designate project resources, prepare budgets, monitor progress, and keep stakeholders informed the entire way. 

Qualifications / Key skills we are looking for 

Bachelor's degree in computer science, business, or a related field 

3-6 years of project management and related experience 

Proven ability to solve problems creatively 

Strong familiarity with project management software tools, methodologies, and best practices 

Experience seeing projects through the full life cycle 

Excellent analytical skills 

Strong interpersonal skills and extremely resourceful 

Proven ability to complete projects according to outlined scope, budget, and timeline 

Experience in using ClickUp is a plus. 

Having a strong background in managing complex and big software projects is a plus. 

Having a strong knowledge of loyalty, customer relationship management, POS, E-commerce, payment gateway and the delivery platform is a plus. 

Responsibilities 

Determine and define project scope and objectives 

Predict resources needed to reach objectives and manage resources in an effective and efficient manner 

Prepare a budget based on the scope of work and resource requirements 

Track project costs in order to meet budget 

Develop and manage a detailed project schedule and work plan 

Provide project updates on a consistent basis to various stakeholders about strategy, adjustments, and progress 

Manage contracts with vendors and suppliers by assigning tasks and communicating expected deliverables 

Utilize industry best practices, techniques, and standards throughout the entire project execution 

Monitor progress and make adjustments as needed 

Measure project performance to identify areas for improvement 

a month ago

Contact

T2P Company Limited.
54 B.B.Building, Floor 11, Unit 1108-1109, Sukhumvit 21 Road (Asoke), North-Klongtoey Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand

About T2P Company Limited.

โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

T2P Company Limited.Information Technology

กลุ่มธุรกิจ T2P เริ่มต้นจากการบริการด้าน FinTech ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ทีทูพี จำกัด (T2P Co., Ltd.) ตั้งมั่นว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ และผลักดันการเงินรูปแบบใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล เพื่อให้ผู้ใ

กรุงเทพมหานคร