โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

Database Reliability Engineers (DBRE)

T2P Company Limited. - Middle-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿80,000

Database Reliability Engineers (DBRE)

Automation build database by providing self-service tools. Analyze and implement solutions regarding database administration (e.g., backups, performance tuning, Troubleshooting, Capacity planning) 

Roles and Responsibilities

· Analyze solutions and implement best practices for our main cloud database and its components. · Build and enhance our tooling, automation, and CI / CD workflows that provide safe self-service capabilities to your SRE team and software engineering teams · Implement proactive monitoring and alerting to detect issues before they impact users. Use metrics driven approach to identify and root cause performance and scalability bottlenecks in the system · Work on automation of database infrastructure and help engineering succeed by providing self-service tools. · Write database documentation, including data standards, procedures, and definitions for the data dictionary (metadata) · Monitor database performance, control access permissions, and privileges, capacity planning, and implement changes and apply new patches and versions when required · Recommend query and schema changes to optimize the performance of database queries. Nice to have · Technology savvy and thought leader 

 

Qualification

· Have experience with cloud-based environment (AWS preferred) · Have experience with cloud database such as MySQL, PostgreSQL , MongoDB , Athena , Redshift and Redis · Have experience with infrastructure automation and configuration management (Jira, Confluence, Ansible, Gitlab, Terraform) · Have excellent written and verbal English communication skills · Working with the latest cloud technologies · Good knowledge of ITIL · Good knowledge in monitoring and Dashboard ex Prometheus , Grafana, ELK · Good knowledge of PHP · Self-motivated: an independent thinker who is able to take ownership of project(s) and ensure their timely execution · A go-getter: an enthusiastic individual who is willing and able to truly immerse themselves into their job  

a month ago

Related Skills

#php#sql

Contact

T2P Company Limited.
54 B.B.Building, Floor 11, Unit 1108-1109, Sukhumvit 21 Road (Asoke), North-Klongtoey Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand

About T2P Company Limited.

โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

T2P Company Limited.Information Technology

กลุ่มธุรกิจ T2P เริ่มต้นจากการบริการด้าน FinTech ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ทีทูพี จำกัด (T2P Co., Ltd.) ตั้งมั่นว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ และผลักดันการเงินรูปแบบใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล เพื่อให้ผู้ใ

กรุงเทพมหานคร