โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

Back-End developer - [Ad]

T2P Company Limited. - Middle-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿100,000

 https://t2pco-info-web-dev.web.app 

Back-End developerPayment Team As a Back-End developer at T2P, you will be part of the team responsible for the development and improving our wallet and gateway engines, creating new financial service features, or building supporting services that together help us deliver peace of mind financial services for our users. The ideal person for this role is a problem-solver, innovative, quick learner, and a great team player to help drive our company forward. 

CRM TeamAs a Back-End developer for DeepBLOK, you will be part of the team responsible for the development and improving our CRM platform, creating new CRM service features, or building supporting services that together help us deliver services for our users. The ideal person for this role is a problem-solver, innovative, quick learner, and a great team player to help drive our company forward.  

Qualifications 

Payment● 3+ years of hands-on experience in developing public, complex systems. Experience in developing e-wallet/payment gateway-related systems is a big plus /// Experience in developing CRM or e-Commerce systems is a big plus● Outstanding software development ● Outstanding software development experience with one or more of the following languages/frameworks: PHP, Golang, Javascripts /// Laravel frameworks, PHP Lumen framework, PHP Slim frameworks ● Strong experience with RESTful API web service design and development● Experience with 3rd party API integrations● Experience with version control systems, such as Git or SVN● Good understanding of Agile/Scrum● Understanding of Database and Proficient in My SQL● Compile and analyze data, processes, and codes to troubleshoot problems and identify areas for improvement● Understanding AWS services Cloud-specific skills (Scaling, Security, Microservices) (e.g. S3, EC2, Lambda, KMS, SNS, SQS, Elastic, etc)● Unix/Linux Shell Scripting● Strong understanding of the web development cycle and programming techniques and tools.● Focus on efficiency, user experience, and process improvement 

 CRM ● 3+ years of hands-on experience in developing public, complex systems. Experience in developing CRM or E-Commerce systems is a big plus● Outstanding software development experience with one or more of the following languages /frameworks: Golang, PHP, PHP Laravel frameworks, PHP Lumen frameworks, PHP Slim frameworks, Mongo DB● Strong experience with RESTful API web service design and development● Experience with 3rd party API integrations● Experience with version control systems, such as Git or SVN● Good understanding of Agile/Scrum● Understanding of Database and Proficient in MySQL● Compile and analyze data, processes, and codes to troubleshoot problems and identify areas for improvement● Understanding AWS services Cloud-specific skills(Scaling, Security, Microservices,..) (e.g. S3, EC2, Lambda, KMS, SNS, SQS, Elastic, etc)● Unix/Linux Shell Scripting● Strong understanding of the web development cycle and programming techniques and tools.● Focus on efficiency, user experience, and process improvement 

ResponsibilitiesPayment / CRM ● Design solutions from requirements. ● Participate in overall application design and development. ● Build a high-quality code that can be reusable in the future. ● Collaborate with front-end developers. ● Learn about new technologies and stay up to date with current best practices. ● Train, support, and help other team members. 

6 hours ago

Related Skills

#golang#javascript#laravel#lumen#php

Contact

T2P Company Limited.
54 B.B.Building, Floor 11, Unit 1108-1109, Sukhumvit 21 Road (Asoke), North-Klongtoey Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand

About T2P Company Limited.

โลโก้บริษัท T2P Company Limited.

T2P Company Limited.Information Technology

กลุ่มธุรกิจ T2P เริ่มต้นจากการบริการด้าน FinTech ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ทีทูพี จำกัด (T2P Co., Ltd.) ตั้งมั่นว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ และผลักดันการเงินรูปแบบใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล เพื่อให้ผู้ใ

กรุงเทพมหานคร