โลโก้บริษัท T2P Company Limited

Back-End developer - [Ad]

T2P Company Limited - Middle-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿80,000

 https://t2pco-info-web-dev.web.app 

Back-End developerAs a Back-End developer at T2P, you will be part of the team responsible for the development and improving our wallet and gateway engines, creating new financial service features, or building supporting services that together help us deliver peace of mind financial services for our users. The ideal person for this role is a problem-solver, innovative, quick learner, and a great team player to help drive our company forward. 

Qualifications● 3+ years of hands-on experience in developing public, complex systems. Experience in developing e-wallet / payment gateway related systems is a big plus /// Experience in developing CRM or e-Commerce system is a big plus● Outstanding software development ● Outstanding software development experience with one or more of the following languages/frameworks: PHP, Golang, Javascripts /// Laravel frameworks, PHP Lumen framework, PHP Slim frameworks ● Strong experience with RESTful API web service design and development● Experience with 3rd party API integrations● Experience with version control systems, such as Git or SVN● Good understanding of Agile/Scrum● Understanding of Database and Proficient in My SQL● Compile and analyze data, processes, and codes to troubleshoot problems and identify areas for improvement● Understanding AWS services Cloud-specific skills(Scaling, Security, Microservices,..) (e.g. S3, EC2, Lambda, KMS, SNS, SQS, Elastic, etc)● Unix/Linux Shell Scripting● Strong understanding of the web development cycle and programming techniques and tools.● Focus on efficiency, user experience, and process improvement 

a day ago

Related Skills

#golang#javascript#laravel#lumen#php

Contact

T2P Company Limited
54 B.B.Building, Floor 11, Unit 1108-1109, Sukhumvit 21 Road (Asoke), North-Klongtoey Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand

About T2P Company Limited

โลโก้บริษัท T2P Company Limited

T2P Company LimitedInformation Technology

บริษัท ทีทูพีจำกัด (T2P Co., Ltd.) เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยตั้งมั่นว่าจะเป็นผู้ผลักดันการเงินรูปแบบใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสสามารถเข้าถึงระบบการเงินได้ทุกคน ทีท

กรุงเทพมหานคร