โลโก้บริษัท REDCODE <studio/>

Sr.React-Native Developer

REDCODE <studio/> - Senior-Level, Full time - บางใหญ่ นนทบุรี
฿50,000-฿70,000

คุณสมบัติ

• เพศ: ชาย, หญิง

• อายุ: 28-35 ปี

• เชี่ยวชาญการพัฒนา Mobile application ด้วย React-Native

• มีประสบการณ์ในงานพัฒนา Mobile application อย่างน้อย 4 ปี

• มีประสบการณ์ในงานพัฒนา Mobile application ด้วย React-Native อย่างน้อย 1 ปี

• มีประสบการณ์ในการใช้งาน Third Party ร่วมกับ React-Native ได้อย่างดี

• มีประสบการณ์ในการใช้งานภาษาต่างๆที่เป็นองค์ประกอบเช่น JSX, JSON, SQLite, Java Script

• มีประสบการณ์ใช้ฐานข้อมูลภายนอกร่วมกับ Mobile application ผ่าน API อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น MySQL, SQL Server

• มีประสบการณ์การรับข้อมูลจาก API ในรูปแบบต่างๆ เช่น JSON, XML, YAML

• มีประสบการณ์การใช้งาน API จากผู้ให้บริการเช่น Google API, Payment Gateway API, Facebook API, LINE API

• มีประสบการณ์การใช้งาน Git version control

• มีประสบการณ์ในการ Build โปรเจคขึ้น Play store และ App store

• หากมีประสบการณ์การใช้งาน Firebase ในบริการใดก็ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์การใช้งาน docker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์การใช้งาน Project management tools เช่น Slack, Trello, Jira ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากสามารถเขียนโปรแกรมด้วย Native เช่น Swift, Kotlin จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากสามารถเขียน API เชื่อมต่อ Mobile App กับฐานข้อมูลภายนอกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ในการใช้งานภาษาอื่นๆ มาก่อนเช่น PHP, C#, JSP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีผลงาน Mobile application ที่พัฒนาด้วย React-Native มาแสดง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติในระดับ Senior

• มีทักษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาของระบบ

• มีทักษะด้านการนำเสนองานให้เข้าใจได้ง่าย

• มีทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ดี ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• มีความขยันและรับผิดชอบสูง ส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา

• มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

4 months ago

Related Skills

#api#json#mobile-application#react-native#sqlite

Contact

REDCODE <studio/>
หน่วยงานเราแยกออกจากสำนักงานใหญ่มาตั้งออฟฟิศแถวอิเกียบางใหญ่ ติดรถไฟฟ้า MRT เดินทางสะดวก สำหรับคนที่มีรถยนต์แถวนี้รถไม่ติดด้วยนะ

About REDCODE <studio/>

โลโก้บริษัท REDCODE <studio/>

REDCODE <studio/>Other

REDCODE นั้นเป็นหน่วยงานภายในของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน  และมีมูลค่าธุรกิจกว่าพันล้านบาท ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน จึงเกิดเป็น REDCODE <studio/>

กรุงเทพมหานคร