โลโก้บริษัท Storagecity Platform Co.,LTD.

UX/UI Designer

Storagecity Platform Co.,LTD. - Middle-Level, Full time - บางนา กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000
ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป UX

จะทำงานเกี่ยวกับ การค้นคว้าข้อมูล เข้าใจความต้องการ เพื่อทราบถึงปัญหาของผู้ใช้/ลูกค้า เพื่อที่จะหาไอเดียที่จะสร้างสรรค์ ออกแบบ สินค้า หรือบริการที่ตอบโจทย์

โดยมุ่งเน้นให้ธุรกิจสามารถสร้างคุณค่า รายได้ และผู้ใช้/ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของพวกเขา

โดยทั้งนี้สามารถส่งผลด้านบวก และด้านลบ หรือทั้งในจอ และนอกจอ กับผู้ใช้/ลูกค้าก็ได้

หน้าที่หลัก (Responsibilities)

 1. รวบรวม ค้นคว้า ออกแบบ ทดสอบ และประเมินผล สินค้า บริการ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน
 2. ใช้งานหลักการออกแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) เช่น Design Thinking, Design Sprint และ Lean UX
 3. บริหารจัดการงาน และประเมินเวลาในการทำงานได้ดี

ทักษะที่จำเป็น (Experience)

 1. พัฒนา เส้นทางการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) การใช้งานของผู้ใช้ (User Flow) ร่างภาพต้นแบบ (Wireframe) สร้างต้นแบบ (Prototype) และทดสอบกับผู้ใช้ (Testing)
 2. มีความรู้ในหลักการออกแบบต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบศิลป์ (Composition), การออกแบบ UI สำหรับเว็บ และมือถือ
 3. เข้าใจเป้าหมายของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) ได้แก่ ธุรกิจหรือองค์กรได้รับประโยชน์ และผู้ใช้หรือลูกค้าใช้งานได้ง่าย ตอบโจทย์ความต้องการ และปัญหาจริง ๆ
 4. สื่อสารประสานงานกับทีมอื่น ๆ ได้ (ในโลกความเป็นจริงต้องคุยงานกับทีมอื่น ๆ ได้)
 5. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และปรับตัวอยู่เสมอ 

UI

จะทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเป็นส่วนใหญ่ เช่น ออกแบบสินค้า บริการ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ (อาชีพนี้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างต้องทำงานกับสายเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่)

โดยนำเอาความต้องการของผู้ใช้ ที่ถูกวิเคราะห์จากนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) ลูกค้า (Customer) หรือผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มาออกแบบต่อ

หน้าที่หลัก (Responsibilities)

 1. ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานโดยสร้างเป็นโครงร่าง (Wireframe) ม็อคอัพ (Mockup) หรือต้นแบบ (Prototype)
 2. ใช้งานโปรแกรม หรือเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ได้หลากหลาย ทั้งนี้อาจจะต้องเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้คุยงาน ประสานงานกันในทีม และระหว่างทีมด้วย
 3. แปลงเอาความต้องการของลูกค้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นงานออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)
 4. ประสานงานกับนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ฝ่ายผลิต (Production) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายการออกแบบ และเตรียมช่วยเหลือในแต่ะขั้นตอน

ทักษะที่จำเป็น (Experience)

 1. ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม platform
 2. ใช้งานโปรแกรม หรือเครื่องมือได้หลากหลาย
 3. สร้างต้นแบบจำลองส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Prototype)
 4. มีความรู้ในหลักการออกแบบต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบศิลป์ (Composition), การออกแบบ UI สำหรับเว็บ และมือถือ 

สถานที่ทำงาน 

บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด

38 ซ.ลาซาล 41 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วันและเวลาทำงาน 

ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00

a month ago

Contact

Storagecity Platform Co.,LTD.
สำนักงานใหญ่ ที่ตั้ง 38 ซอย ลาซาล41 ถนน สุขุมวิท 105 แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260

About Storagecity Platform Co.,LTD.

โลโก้บริษัท Storagecity Platform Co.,LTD.

Storagecity Platform Co.,LTD.Information Technology

เกี่ยวกับเรา บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด    บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด   (บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จำกัด) ให้บริการพื้นที่บนคลาวด์ (Cloud Storage Service) สำหรับ Application จากทั่วโลก

กรุงเทพมหานคร