โลโก้บริษัท Storagecity Platform Co.,LTD.

Front–End Developer (2 position)

Storagecity Platform Co.,LTD. - Senior-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿60,000

- มีความรู้พื้นฐานด้าน HTML, CSS, Responsive, JavaScript

- มีความรู้พื้นฐานด้าน React, React Native

- มีความละเอียดรอบคอบ ให้ตรงตามแบบที่วางไว้ จากการ พัฒนาเว็บไซต์จากไฟล์ดีไซน์ เช่น sketch, AI, Photoshop

- ตรวจสอบและแก้ไข code จากปัญหาที่พบในส่วนของ frontend รวมถึงการ implement configuration ต่างๆ เพื่อให้การแสดงผลหน้าเว็บถูกต้อง

- ทำงานเป็นทีมร่วมกับทีม design และ backend development เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

- วิเคราะห์ UI/UX ที่เหมาะสมตามการใช้งานในแต่ละ project

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- พร้อมช่วยเหลือและเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการทำงานกับทีมและพร้อมยินดีเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมแชร์ความรู้ภายในทีม

- มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure และ Algorithm

- สามารถศึกษา ค้นหา ได้ด้วยตัวเอง

::Skill::

- HTML, CSS, JavaScript

- React, React Native

- Node Js

- Postman

- Git

- Souretree

2 months ago

Related Skills

#css#git#html#nodejs#react-native

Contact

Storagecity Platform Co.,LTD.
อาคาร เมอคิวรี่ ทาวเวอร์ ชั่น 11 เลขที่ 540 ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About Storagecity Platform Co.,LTD.

โลโก้บริษัท Storagecity Platform Co.,LTD.

Storagecity Platform Co.,LTD.Information Technology

เกี่ยวกับเรา บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด    บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด   (บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จำกัด) ให้บริการพื้นที่บนคลาวด์ (Cloud Storage Service) สำหรับ Application จากทั่วโลก

กรุงเทพมหานคร