โลโก้บริษัท Storagecity Platform Co.,LTD.

Back–End Developer (2 position)

Storagecity Platform Co.,LTD. - Senior-Level, Full time
฿30,000-฿60,000

- พัฒนา Restful Api

- พัฒนา ระบบหลังบ้าน ที่ใช้ภายในองค์กร และตามที่ได้รับหมอบหมาย

- มีความรู้ ความเข้าใจ MySql และ MongoDB

- มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง Relation และ None Relation

- มีความรู้ ด้าน MVC

- มีความรู้ด้าน PHP Framework

- มีความรู้ด้าน Queue service และ Web socket

- ความคุมคุณภาพของ Code ให้มีคุณภาพที่ดีๆ และทำงานได้ถูกต้องรวดเร็ว

- เป็นที่ปรึกษาและคอยแนะนำให้กับเพื่อนในทีมได้

- มีความคุ้นเคยกับ Docker, Nginx และ Cloud Platform

- มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure และ Algorithm, OOP, Design Pattern

- สามารถศึกษา ค้นหา ได้ด้วยตัวเอง

- พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมแชร์ความรู้ภายในทีม

- สามารถทำงานร่วมกับ Front–End ได้

::Skill::

- Php framework Yii2, Laravel

- Node Js

- Web socket

- Queue service

- Node Js Express

- MongoDB

- MySql

- Restful

- Postman

- Git

- Souretree

2 months ago

Related Skills

#laravel#mongodb#nodejs#restful#yii2

Contact

Storagecity Platform Co.,LTD.
อาคาร เมอคิวรี่ ทาวเวอร์ ชั่น 11 เลขที่ 540 ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About Storagecity Platform Co.,LTD.

โลโก้บริษัท Storagecity Platform Co.,LTD.

Storagecity Platform Co.,LTD.Information Technology

เกี่ยวกับเรา บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด    บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด   (บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จำกัด) ให้บริการพื้นที่บนคลาวด์ (Cloud Storage Service) สำหรับ Application จากทั่วโลก

กรุงเทพมหานคร