โลโก้บริษัท StockRadars

DevOps Engineer

StockRadars - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿80,000
Job description:
 • Improve maintainability of an IT infrastructure that support growth and maximize availability of StockRadars App.
Responsibilities:
 • Design and develop automation software for infrastructure services that helps drive efficiency in StockRadars’ IT infrastructure including OS deployments, software installation, systems monitoring and reporting etc.
 • Work with stakeholders (IT Infrastructure management/team members, software development managers, data teams) to gather requirements and develop tools to support the needs of the infrastructure organization.
 • Proactively document and train operations staff on the tools developed
Requirements:
 • At least 1 years’ software development experience
 • Experienced with languages/scripting such as python, bash etc.
 • A good knowledge of web development frameworks, programming libraries and protocols such as django, flask, jquery, HTML, CSS, AJAX, RESTful APIs etc
 • Familiar with database development/administration (Mysql, SQL Server) .
 • Knowledge of (or willingness to learn)
 • NoSQL databases (Redis, Elasticsearch, Cassandra) would be beneficial.
Systems/DevOps experience in:
 • Knowledge of Linux and Linux tools including scripting
 • Configuration Management (Puppet, Ansible and Salt Stack)
 • High availability Monitoring services (Runscope, Stackdriver, NetData, Grafana Labs)
 • RESTful and API services
 • Cloud Virtualization (AWS, DigitalOcean, Google Cloud) 
 • Understanding of Auth/Directory services
 • Proficiency in developer supporting tools (such as Mercurial, Git) is advantageous
 • Experience collaborating with developers and operations in DevOps enabled environments.
 • Strong analytical skills, eager to learn new things
 • Able to work under pressure and deliver projects on time.
 • Self-motivated, approachable, and adaptable and have excellent communication skills (both written and verbal). 
หากสนใจร่วมทางความฝันเดียวกันกับเรา : )
 • สามารถส่ง Resume พร้อมผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี) เข้ามาได้ที่ recruit@siamsquared.com ได้เลยจ้า พวกเราตื่นเต้นรออ่าน Resume คุณอยู่ ^^ (นักศึกษาฝึกงานเราก็รับน้า ส่งมาได้เช่นกันจ้า) 
9 months ago

Related Skills

#docker#google-cloud#linux#nginx#sql

Contact

StockRadars
StockRadars Space 23/69-71 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ Google Maps: https://goo.gl/maps/jbSFoy6xz6p

About StockRadars

โลโก้บริษัท StockRadars

StockRadarsInformation Technology

รู้จักกับเราก่อนนะ เราคือ StockRadars : ) เราเป็นบริษัท Tech Startup สัญชาติไทย โดยเริ่มออกเดินทางในฐานะ Software House ในปี พ.ศ. 2552 และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 5 ปีที่แล้ว (

กรุงเทพมหานคร