โลโก้บริษัท StockRadars

Backend Developer

StockRadars - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

เราเชื่อว่า การลงทุนไม่ได้ยาก แค่ยังไม่มีใครมาอธิบายภาพให้เข้าใจง่าย

เราจึงสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อทำให้การลงทุน “ง่ายขึ้น” เมื่อเราสามารถเข้าใจการลงทุนได้ง่าย ๆ ก็จะมีคนอีกมากมายที่กล้าเข้ามาในตลาดทุน เมื่อมีเงินทุนเพิ่มขึ้น บริษัทมหาชนก็จะสามารถขยายธุรกิจได้ เมื่อมีการขยายธุรกิจ ก็จะมีการจ้างงานที่มากขึ้น และเมื่อการจ้างงานมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นนั่นเอง

investing made simple จึงเป็นหัวใจหลักของทุกแพลตฟอร์มที่เราทำขึ้นมา โดยต้องการให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย สามารถเข้าถึงได้ทุกคน

What you’ll Need

– You can reason about software, algorithms, and performance from a high level.– You have worked on a production-level software.– Experience with RESTFul web service technologies e.g. PHP, NodeJS, Golang– Experience with software development cloud service e.g. Google Cloud and AWS.– Expert with SQL and SQL database management.– Hand-on experience with Python data processing and analysis such as SQLAlchemy, Numpy, TA-Lib, MathPlotLib, Web Crawler.– Experience Hand-on experience Elasticsearch, NoSql database.– Experience with Google Firebase services.– Be Passionate about data, analytics, and automation.– Strong verbal communication skills.– Experience with Docker, Nginx, and Linux system administration.– Experience with online community development a plus.– Self-motivated and have strong organizational skills.

What you’ll Do

– Write high performance, maintainable and elegant code and peer review others’ code.– Maintain data processing, analysis pipeline and back-end web services.– Be positive and detail oriented.– Constantly improve the quality & security of the product.

It’d be Great if you have

– You are passionate about investing.

8 months ago

Related Skills

#api#backenddeveloper#nodejs#php

Contact

StockRadars
StockRadars Space 23/69-71 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ Google Maps: https://goo.gl/maps/jbSFoy6xz6p

About StockRadars

โลโก้บริษัท StockRadars

StockRadarsInformation Technology

เราเป็นบริษัท Tech Startup สัญชาติไทย โดยเริ่มออกเดินทางในฐานะ Software House ในปี พ.ศ. 2552 และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี 10 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2556) เราได้สร้างแอพของพวกเราเอง “St

กรุงเทพมหานคร

More at StockRadars

1 other opening

15 days ago

Backend Developer

Entry-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ StockRadars - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร