โลโก้บริษัท StartDee

StartDee

Information Technology

เราเป็นบริษัท start-up เทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) ที่มีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีมาขยายโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ แอปพลิเคชันของเรามีเนื้อหาการเรียนการสอนทุกรูปแบบ (วิดีโอการสอน / สรุปบทเรียน / แบบฝึกหัด / ข้อสอบจำลอง) ที่ถูกดัดแปลงให้สอดคล้องกับหลักสูตรประจำชาติและความต้องการที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน

เทคโนโลยีดังกล่าวถูกเผยแพร่มาใน 2 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้ใช้มากกว่า 15 ล้านคน และ ครูในระบบกว่า 300,000 คน

ปัจจุบัน เราต้องการนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับเด็กไทย โดยเราต้องการหาทีมภายในประเทศที่จะร่วมกันสร้างองค์กรในไทย พร้อมผลิตเนื้อหาและให้บริการด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กไทย 10 กว่าล้านคนในประเทศ

Contact

926 Block 28, Building C, 3rd Floor, Chula7, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok, 10330

StartDee jobs

0 results