โลโก้บริษัท Srichand United Dispensary

IT Support Officer

Srichand United Dispensary - Entry-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿25,000

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

1.Install and configure hardware / software wireless,printers and scanner.2.responding in a timely manner to service issues and request.3.Monitoring and responding to service issues or IT requests .4.Take care CCTV, IP Phone , Access Door and related equipment of Srichand Group.5.Outlook configuration and troubleshooting.6.Handle other related document in IT Division as per required - Perform other tasks upon requests.7. Provide guidance with process design.8. Design, Develop, and test automation workflows.

คุณสมบัติ (Specifications)

1. Thai nationality, Any Gender, Age 24-30 years2. At lease 1-3 years of experience as administrative & IT3. Bachelor’s degree of computer science related.4. Service minded, positive attitude, problem-solving skills, Can work under pressure5. RPA Knowledge is a plus

Working Location : Rama9 soi 53 (Pattanakarn) 

4 months ago

Related Skills

#infrastructure#it#itsupport#network#rpa

Contact

Srichand United Dispensary
Developer Office : Samyan Mitrtown. Pathumwan, Bangkok Head Office : Soi53 Rama 9 Rd. Phatthanakan, Suanluang, Bangkok

About Srichand United Dispensary

โลโก้บริษัท Srichand United Dispensary

Srichand United DispensaryHealthcare

SRICHAND  ศรีจันทร์ 💜 Srichand United Dispensary Co., Ltd. หรือบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 บริษัทของเราสร้างขึ้นจากความเชื่อง่ายๆ คือ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนใ

กรุงเทพมหานคร