โลโก้บริษัท Srichand United Dispensary

IT Manager (Cloud Infrastructure)

Srichand United Dispensary - Senior-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿80,000

Responsibilities :

 • Supervising daily operations of network and server infrastructure
 • Aligning IT infrastructure with current and future business requirements and goals
 • Managing IT budgets, forecast, handling cash flow and enforcing cost-effectiveness
 • Evaluating risk, developing network recovery and backup processes
 • Assessing and purchasing new and replacement hardware
 • Assuring that IT activities are within the limits of applicable laws, codes and regulations
 • Testing, troubleshooting and adjusting information systems to operate effectively
 • Implementing security of the network, data and its storage and communication systems
 • Implementing IT Cloud Infrastructure.

Qualification :

 • Thai, Any Gender, Age not over 40.
 • Bachelor degree in Computer Science, Computer Engineering or any related fields.
 • Minimum 5 years of experience as a IT Manager , IT Supervisor , Cloud Engineer or relate fields.
 • Clound Solutions , AWS, Google Cloud Knowledge is a Must.
 • Basic Programming skills is prefered.
 • Communication & Presentation skills.
 • Good written and spoken communication skills in English

 

Working Location : Srichand Head Office , Rama9 soi 53 (WFH 40%) 

10 months ago

Related Skills

#cloud#informationsecurity#it-support#itinfrastructure#itsupport

Contact

Srichand United Dispensary
Developer Office : Samyan Mitrtown. Pathumwan, Bangkok Head Office : Soi53 Rama 9 Rd. Phatthanakan, Suanluang, Bangkok

About Srichand United Dispensary

โลโก้บริษัท Srichand United Dispensary

Srichand United DispensaryHealthcare

SRICHAND  ศรีจันทร์ 💜 Srichand United Dispensary Co., Ltd. หรือบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 บริษัทของเราสร้างขึ้นจากความเชื่อง่ายๆ คือ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนใ

กรุงเทพมหานคร