โลโก้บริษัท 1948beauty.com - E-commerce Website

Mobile Developer (iOS/Android)

1948beauty.com - E-commerce Website - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿45,000

We are expanding our ecommerce solution to mobile. You will be working on a product that’s combine cutting-edge technologies for beauty industry.  You will: 

  • Be an essential part of the mobile development team 
  • Create and ship innovating features to our customers across Thailand

We'd love to hear from you if you: 

  • For iOS developer: Have 2-5 years of experience with Swift / Objective-C 
  • For Android developer: Have 2-5 years of experience with Java / Kotlin / Android development 
  • Have experience creating mobile applications 
  • Have experience with test frameworks 
  • Have experience with git or other versioning technology 
  • Are a good communicator and team player 
  • Love learning new things

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 24 และ ออฟฟิศพระราม 9 ซอย 53

11 days ago

Contact

1948beauty.com - E-commerce Website
อาคาร ออลซีซั่น เพลส ALL SEASONS PLACE - อาคารเลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 - รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต

About 1948beauty.com - E-commerce Website

โลโก้บริษัท 1948beauty.com - E-commerce Website

1948beauty.com - E-commerce WebsiteInformation Technology

1948beauty.com เว็ปไซต์ช้อปปิ้งด้านความงามก่อตั้งโดยบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ที่ต้องการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน ความงามในแบบฉบับคนไทย เราได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 นำเสนอผลิตภ

กรุงเทพมหานคร