โลโก้บริษัท SOURCELAB COMPANY

IOS SENIOR DEVELOPER

SOURCELAB COMPANY - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿120,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและสร้าง Engineering Solution โดยคำนึงถึงระยะเวลา, เครื่องมือ, การ Support, การ Scale โปรแกรมในอนาคต และ ความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
 • มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ออกแบบ และตีความความต้องการร่วมกับทีม โดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นสำคัญ
 • ร่วมทำงานกับทีม Software Development ที่ประกอบไปด้วย Software Engineer, Quality Assurance Engineer, Project manager, Business Analyst, Infrastructure Engineer, UX/UI Designer เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมออกแบบและสร้างการทดสอบระบบ Unit Test, Regression ร่วมกับ Quality Assurance Engineer ที่สามารถครอบคลุมถึงการใช้งานได้สูงสุด
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน หรือลักษณะงานที่ตนทำอยู่ ให้ผู้อื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อยู่แนวหน้าในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจริง หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำการหาทางแก้ไขระบบเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดผลาดซ้ำเดิมอีก

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ IT, Computer Science หรือมี Passion ที่อยากพัฒนาโปรแกรม
 • ผ่านประสบการณ์การทำงาน iOS Application อย่างน้อย 1 ปี หรือเคยทำโปรเจคจบเป็น iOS Application
 • สามารถ Code ในภาษา Swift และสามารถทำความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming อื่นๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถสื่อสาร (อย่างน้อยอ่านและเขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการ์ณและความรู้ในกระบวนการและวิธีคิดแบบ Agile
 • ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหาและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาความช่วยเหลือตามที่จำเป็น และทำงานอยู่ในกรอบเวลาและเป้าหมายของงาน
 • ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและทำผู้ร่วมงานอื่นได้
 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

สถานที่ทำงาน :ออฟฟิศอยู่ใกล้กับ BTS saint john

 

a month ago

Related Skills

#ios#swift

Contact

SOURCELAB COMPANY
ออฟฟิศของเรา ปัจจุบัน – บริษัทอยู่ MYSPACE สีลม ห่างจากBTS SIANT JOHN 300 เมตร

About SOURCELAB COMPANY

โลโก้บริษัท SOURCELAB COMPANY

SOURCELAB COMPANYInformation Technology

บริษัท SOURCE LAB จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2560 ปัจจุบัน SOURCE LAB ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและแพลตฟอร์มโซลูชั่น ทางธุรกิจ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเสริมประสิทธิภาพแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์และพร้อมรองรับการ

กรุงเทพมหานคร

More at SOURCELAB COMPANY

2 other openings

8 days ago

IOS SENIOR DEVELOPER

Entry-Level, Full time

฿50,000-฿70,000 SOURCELAB COMPANY
8 days ago

Web Developer (Laravel)

Entry-Level, Full time

฿50,000-฿70,000 SOURCELAB COMPANY