โลโก้บริษัท SOURCELAB COMPANY

Android Developers

SOURCELAB COMPANY - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿80,000

คุณสมบัติ

 • พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษา Kotlin
 • มีความเข้าใจหลักการออกแบบแอปพลิเคชันพื้นฐาน (SOLID Design), App’s Life Cycle Events และ Android Architecture Component
 • มีความเข้าใจรูปแบบการออกแบบต่างๆ เช่น Clean / MVVM with Android / VIPER / MVP / MVC เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ใช้งาน 3rd-party libraries ด้วย Gradle Build Tool
 • เคยเผยแพร่แอปพลิเคชันขึ้นบน Google Play Store
 • หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์พัฒนา Unit Testing และ Test Driven Development
 • มีประสบการณ์พัฒนา Kotlin Coroutines
 • มีประสบการณ์พัฒนา Android KTX
 • มีประสบการณ์พัฒนา Kotlin Multiplatform
 • มีประสบการณ์พัฒนาฐานข้อมูลด้วย SQLite (Room) / Realm

สถานที่ทำงาน :ออฟฟิศอยู่ใกล้กับ BTS saint john

 

a month ago

Related Skills

#kotlin

Contact

SOURCELAB COMPANY
ออฟฟิศของเรา ปัจจุบัน – บริษัทอยู่ MYSPACE สีลม ห่างจากBTS SIANT JOHN 300 เมตร

About SOURCELAB COMPANY

โลโก้บริษัท SOURCELAB COMPANY

SOURCELAB COMPANYInformation Technology

บริษัท SOURCE LAB จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2560 ปัจจุบัน SOURCE LAB ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและแพลตฟอร์มโซลูชั่น ทางธุรกิจ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเสริมประสิทธิภาพแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์และพร้อมรองรับการ

กรุงเทพมหานคร

More at SOURCELAB COMPANY

2 other openings

8 days ago

Web Developer (Laravel)

Entry-Level, Full time

฿50,000-฿70,000 SOURCELAB COMPANY
8 days ago

IOS SENIOR DEVELOPER

Entry-Level, Full time

฿50,000-฿70,000 SOURCELAB COMPANY