โลโก้บริษัท Space Petal Studio Co.,Ltd

Junior General Concept Artist

Space Petal Studio Co.,Ltd - Entry-Level, Full time - บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

- มีทักษะความเข้าใจในการออกแบบ Character,Items,Icon,Environment เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการปรับลายเส้นเข้าใจ Proportion การออกแบบตัวละครอย่างลึกซึ้ง

- มีทักษะในการใช้ Software สร้างภาพ digital painting- สามารถวาง Concept Art ตามโจทย์ที่รับมอบ

- สื่อสารกับ Pixel Art and Technical Designer เพื่อนำ ภาพที่ conceptualized ขึ้นมาแปรรูปเป็น Assetจริงในรูปแบบ Pixel Art พร้อม Feedback

- สามารถนำ เนื้อหาการประชุมสรุปร่างเป็นแผนการเพื่อนำ ไปสู่การพัฒนาไปยังเป้าหมายได้

- สามารถ Self-Learn มีการเรียนรู้และค้นหาข้อมูล ค้นคว้าวิจัยอะไรใหม่ๆด้วยตนเองเพื่อตอบโจทย์หรือนำ เสนอสิ่งใหม่ๆให้กับโปรเจ็ค

- รับผิดชอบอัพเดทงานด้วยระบบ Sprint- ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  

3 months ago

Contact

Space Petal Studio Co.,Ltd
2534/233 ฺ Bangklo, Bangkorlaem Bangkok 10120

About Space Petal Studio Co.,Ltd

โลโก้บริษัท Space Petal Studio Co.,Ltd

Space Petal Studio Co.,LtdInformation Technology

ผู้ก่อตั้งบริษัทพัฒนาเกมน้องใหม่ Space Petal Studios ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท กำลังตามหาผู้มีความสามารถที่มี Passion และชื่นชอบเกมแนว RPG (Stardew Valley, Terraria, Ragnarok online, Crimsonheart 2)

กรุงเทพมหานคร

More at Space Petal Studio Co.,Ltd

1 other opening

a month ago

Junior General Concept Artist

Entry-Level, Full time

฿15,000-฿15,000 Space Petal Studio Co.,Ltd - บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร