โลโก้บริษัท Soft Debut Co.,Ltd.

Tester

Soft Debut Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
  1. ออกแบบการทดสอบระบบที่ระดับ System Test, Integration Test, UAT และ Performance Test เพื่อตรวจสอบว่าระบบทำงานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามการออกแบบ
  2. ทดสอบระบบที่ระดับ System Test, Integration Test และ Performance Test 
  3. สนับสนุนการทดสอบระบบที่ระดับ UAT 
  4. ติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามผลการทดสอบระบบ 
  5. อบรมหลักสูตรด้านการใช้งานระบบ 
  6. เอกสารที่รับผิดชอบภายในโครงการ  
2 months ago

Related Skills

#hardware#network#software

Contact

Soft Debut Co.,Ltd.
328/3 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

About Soft Debut Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Soft Debut Co.,Ltd.

Soft Debut Co.,Ltd.Media & Entertainment

บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย และพัฒนาระบบทาง eBusiness ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำหลายแห่ง บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546 โดยทีมผู้บริหารที่มีทั้งความสามารถและประสบการณ์ด้าน

กรุงเทพมหานคร