โลโก้บริษัท Soft Debut Co.,Ltd.

Product Manager

Soft Debut Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
  1. Define the product strategy and roadmap 
  2. Develop the core positioning and messaging for the product 
  3. Continuously expand knowledge of our product lines 
  4. Collaborating with the other team and Product Manager 
  5. Conducting research assigned products 
  6. Instructing salesperson and partners 
  7. Develop sales tools and collateral  
2 months ago

Contact

Soft Debut Co.,Ltd.
328/3 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

About Soft Debut Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Soft Debut Co.,Ltd.

Soft Debut Co.,Ltd.Media & Entertainment

บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย และพัฒนาระบบทาง eBusiness ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำหลายแห่ง บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546 โดยทีมผู้บริหารที่มีทั้งความสามารถและประสบการณ์ด้าน

กรุงเทพมหานคร