โลโก้บริษัท Soft Debut Co.,Ltd.

JSP Developer (JAVA)

Soft Debut Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿60,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

· พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมด้วยภาษา JSP ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตาม มาตรฐานด้าน Security และ Performance 

· พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าและการออกแบบของ System Analyst 

· ติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการทดสอบและการใช้งานจริง 

· ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมร่วมกับทีมงาน 

· ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

· วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

· มีความรู้และความสามารถในภาษา JSP, HTML5 

· มีความรู้และความสามารถในฐานข้อมูล MS SQL Server หรือฐานข้อมูลอื่น 

· มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

· กรณีมีความรู้และความสามารถด้าน CSS, JavaScript, jQuery ถือเป็นข้อดี 

สวัสดิการ

· ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -18.00 น. 

· อาหารกลางวันทุกวันจันทร์ 

· Outing 

- กองทุน

· ประกันกลุ่ม 

· ประกันสุขภาพบุตร 

· ขนมหวานทุกวันศุกร์ 

· งานเลี้ยงสังสรรค์ต้นปี , กลางปี , ปลายปี 

· ปาร์ตี้ทุกวันศุกร์เวลา 14.00 น. 

· วันหยุดตามปฏิทินธนาคารแห่งประเทศไทย 

· พักร้อนสูงสุด 12 วัน หลังผ่านทดลองงาน 

· ตรวจสุขภาพประจำปี 

· วันหยุดในวันเกิด และ เงินของขวัญมูลค่า 1000 บาท 

· โบนัสปีละ 2 ครั้ง 

· ปรับเงินเดือนทุกปี 

· รางวัลพนักงานดีเด่น 

6 days ago

Contact

Soft Debut Co.,Ltd.
328/3 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

About Soft Debut Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Soft Debut Co.,Ltd.

Soft Debut Co.,Ltd.Media & Entertainment

บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย และพัฒนาระบบทาง eBusiness ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำหลายแห่ง บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546 โดยทีมผู้บริหารที่มีทั้งความสามารถและประสบการณ์ด้าน

กรุงเทพมหานคร