โลโก้บริษัท Soft Debut Co.,Ltd.

Site Reliability Engineer

Soft Debut Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿140,000
  1. System Monitoring and Incident Response: for implementing monitoring solutions to track system health, performance, and availability. They proactively monitor systems, identify issues, and respond to incidents promptly, working to minimize downtime and mitigate impacts.
  2. Post-Incident Analysis: Led incident response efforts, coordinated with cross-functional teams, and conducted post-incident analysis to identify root causes and implement preventive measures.
  3. Continuous Improvement and Reliability Engineering: SREs drive continuous improvement efforts by identifying areas for enhancement, implementing best practices, and fostering a culture of reliability engineering. They participate in post-mortems, conduct blameless retrospectives, and drive initiatives to improve system reliability, stability, and maintainability.
  4. Collaboration and Knowledge Sharing: SREs collaborate closely with software engineers, operations teams, and other stakeholders to ensure smooth coordination and effective communication. They share knowledge, provide technical guidance, and contribute to the development of a strong engineering culture.
  5.  Support and maintain configuration management for various applications and systems.
  6.  Implement comprehensive service monitoring, including dashboards, metrics, and alerts
  7.  Define, measure, and meet key service level objectives, such as uptime, performance, incidents, and chronic problems
  8.  Partner with application and business stakeholders to ensure high quality product development and release
  9. Collaborate with the development team to enhance system reliability and performance. 
a month ago

Related Skills

#css#etc#html5#javascript#jquery

Contact

Soft Debut Co.,Ltd.
328/3 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

About Soft Debut Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Soft Debut Co.,Ltd.

Soft Debut Co.,Ltd.Media & Entertainment

บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย และพัฒนาระบบทาง eBusiness ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำหลายแห่ง บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546 โดยทีมผู้บริหารที่มีทั้งความสามารถและประสบการณ์ด้าน

กรุงเทพมหานคร

More at Soft Debut Co.,Ltd.

2 other openings