โลโก้บริษัท Soft Debut Co.,Ltd.

Backend Developer

Soft Debut Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร

- มีความรู้และความสามารถในภาษา ASP.NET (C#) หรือ PHP 

- มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาและเรียกใช้งาน SOAP/Restful Web Service 

- มีความรู้และความสามารถในฐานข้อมูล MySQL, MS SQL Server หรือฐานข้อมูลอื่น 

- มีความรู้พื้นฐานด้าน Software, Hardware และ Network 

- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

- มีทักษะในการจับใจความสำคัญ และสรุปด้วยภาษาที่มีความชัดเจนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  

2 months ago

Related Skills

#asp.net#java#javascript#phython

Contact

Soft Debut Co.,Ltd.
328/3 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

About Soft Debut Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Soft Debut Co.,Ltd.

Soft Debut Co.,Ltd.Media & Entertainment

บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย และพัฒนาระบบทาง eBusiness ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำหลายแห่ง บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546 โดยทีมผู้บริหารที่มีทั้งความสามารถและประสบการณ์ด้าน

กรุงเทพมหานคร