โลโก้บริษัท Socket 9 Co., Ltd.

Back-end web developer - [Ad]

Socket 9 Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000
 • Back-end web developer
  • [Job Description]
   • พัฒนา web application ตาม requirement และ platform tech startup ของบริษัท
  • [Qualification]
   • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย .NET C# หรือ PHP หรือ GoLang 1 ปี ขึ้นไป
   • มีประสบการณ์ในการใช้งาน version control เช่น SVN,GIT
   • ชอบเรียนรู้ ทดลอง technology ใหม่
   • สามารถออกแบบระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
   • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
   • มีทัศนคติที่ดี, มีการสื่อสารที่ดี, สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สิทธิประโยชน์
  • Flex working hours, จันทร์ - ศุกร์
  • แต่งตัวตามสบาย + น้ำ ขนม พร้อม + สังสรรค์ตามโอกาส
  • เดินทางสะดวก อยู่ใจกลางเมือง ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัย, airport link
  • ประกันสังคม
  • เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและประสิทธิภาพของพนักงาน)
  • เงินเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมันรถ, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก (กรณีไปทำงานนอกสถานที่)
  • วันพักร้อนประจำปี 8-10 วัน/ปี (ขึ้นอยู่กับอายุงาน)
  • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน ต่อปี
  • การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีทุกปี
  • สัมมนาประจำปีของบริษัท
  • gym ออกกำลังกาย และ ว่ายน้ำ 

Related Skills

#api#c-sharp#golang#net

Contact

Socket 9 Co., Ltd.
Socket 9 Co., Ltd. (Headquarters) 31 Phyathai Building, Room 211, Phyathai road, Phyathai, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

About Socket 9 Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Socket 9 Co., Ltd.

Socket 9 Co., Ltd.Information Technology

We provide fast and high quality application development solutions to our clients across southeast asia. Our services include : Web application development (HTML5) Mobile application development (iP

กรุงเทพมหานคร