โลโก้บริษัท Sobtid Edutainment Co., Ltd.

Android Developer

Sobtid Edutainment Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿35,000

คุณสมบัติ :

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

3. วิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชั่น ให้สามารถทำตามความต้องการได้

4. ค้นคว้าและศึกษาเทคโนโลยี ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชั่นได้

5. สามารถทำงานเป็นทีม เพื่อทำให้งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด

6. มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

7. มีความสนใจ และเข้าใจเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบน Smartphone Android ด้วย JAVA และ Kotlin

8. มีความรู้ความเข้าใจ OOP

9. มีประสบการณ์การใช้งาน XML, JSON, SQLite

10. หากมีประสบการณ์ด้าน Kotlin, React Native, C, C++, PhoneGap, Cordova, Xamarin, ionic, Architectural patterns: MVC, MVP, MVVP, VIPER, Test-driven development (TDD), Unit testing, Instrumentation testing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

สวัสดิการ Benefits & Welfare :

1. สิทธิลาพักร้อน 8 วัน / ปี

2. ประกันสังคม

3. โบนัสประจำปี ขึ้นกับผลประกอบการ

4. เบี้ยขยัน

5. เลี้ยงสังสรรค์ภายใน 1 ครั้ง / เดือน

6. งาน Outing ประจำปี

สถานที่ทำงาน:

บริษัท สอบติดเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

56/1 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ส่ง resume ได้ที่ ratthapoom@sobtid.me

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-651-5854 (รัฐภูมิ) 

Office : 02-060-2889

5 months ago

Related Skills

#java#json#kotlin#oop#sqlite

Contact

Sobtid Edutainment Co., Ltd.
56/1 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About Sobtid Edutainment Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Sobtid Edutainment Co., Ltd.

Sobtid Edutainment Co., Ltd.Education

บริษัท สอบติด เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีผู้สนับสนุนหลักคือ สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิต และจำหน่ายคู่มือเรียนมากกว่า 40 ปี โดยผู้บริหารมีแนวคิดว่าเราจะร่วมกันสร้างสรร

กรุงเทพมหานคร