โลโก้บริษัท Sobtid Edutainment Co., Ltd.

Sobtid Edutainment Co., Ltd.

Education

บริษัท สอบติด เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีผู้สนับสนุนหลักคือ สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิต และจำหน่ายคู่มือเรียนมากกว่า 40 ปี โดยผู้บริหารมีแนวคิดว่าเราจะร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้การสอบติดมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จึงมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับรองรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนขึ้นมาโดยชื่อว่า Sobtid  

     Sobtid คือ แอปพลิเคชั่นแนะแนวการศึกษา และรวมข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยสำหรับสอบครบทุกสาระวิชาพร้อมระบบวิเคราะห์คะแนนว่าจะสอบติดคณะที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ และวิเคราะห์จุดอ่อนในการทำข้อสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบติด ยิ่งทำข้อสอบเยอะยิ่งเพิ่มโอกาสในการสอบติดให้มากขึ้น 

Contact

56/1 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sobtid Edutainment Co., Ltd. jobs

1 result