โลโก้บริษัท smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

Software Tester

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD. - Middle-Level, Full time
฿25,000-฿50,000

Design test plan on both API and UI level for web and application to maximize testing efficiency and ensure same quality across all releases. 

Implement test case and test scripts to perform test quality 

Design test data to be repetitively and compatible to use by automation. 

Work together with development team to plan each test plan in each sprint. 

Perform test plan execution every sprint and collect test result. 

Log and track defects to ensure serious defects solved in each sprint. 

Collect measurement metrics for management with improvement recommendations. Research and update new technologies of test tool and a trend for software tester 

2 months ago

Contact

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.
1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ห้องเลขที่ 12A07 ชั้นที่ 12A ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

โลโก้บริษัท smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.Information Technology

About company our story Why Business People not really Smile when they are in the Office?  Is it because sometimes we focus too much on the work but forgot to smile?How often do we smile in a day?Is i

กรุงเทพมหานคร