โลโก้บริษัท smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

DevOps / Infrastructure

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD. - Senior-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿70,000
 • Design and implement build, deployment, and configuration management
 • Test implemented designs
 • Help team in term of coding or programming if needed
 • Build and test automation tools for infrastructure provisioning
 • Handle code deployments in all environments
 • Monitor metrics and develop ways to improve
 • Provide technical guidance and educate team members and coworkers on development and operations
 • Brainstorm for new ideas and ways to improve development delivery
 • Build, maintain, and monitor configuration standards
 • Maintain day-to-day management and administration of projects
 • Manage CI and CD tools with team
 • Document and design various processes; update existing processes
 • Improve infrastructure development and application development
 • Follow all best practices and procedures as established by the company 
a year ago

Related Skills

#cloud#cloud-architect#devops#infrastructure#sql-server

Contact

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.
1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ห้องเลขที่ 12A07 ชั้นที่ 12A ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

โลโก้บริษัท smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.Information Technology

About company our story Why Business People not really Smile when they are in the Office?  Is it because sometimes we focus too much on the work but forgot to smile?How often do we smile in a day?Is i

กรุงเทพมหานคร