โลโก้บริษัท smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

Back-end Developer

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD. - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿70,000
 • Be involved and participate in the overall application lifecycle
 • Main focus on coding and debugging
 • Collaborate with Front-end developers
 • Define and communicate technical and design requirements
 • Provide training, help and support to other team members
 • Build high-quality reusable code that can be used in future
 • Develop functional and sustainable web applications with clean codes
 • Troubleshoot and debug applications
 • Stay up to date with current best practices
 • Regularly sync with teams to ensure the quality and value of deliverables
 • Participate in agile / scrum framework
 • Develop Open API page as medium for interface with teams
 • Design and develop micro services API in response to the requirement with best practice
 • Design and develop interface to other systems, i.e., payment gateway, SMS gateway
 • Continuously optimize and improve the deliverables
 • Ensure the quality of deliverables with thorough unit testing
 • Explore the alternatives to deliver more effective solutions as a whole  
a year ago

Related Skills

#mongodb#nodejs#nosql#sql

Contact

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.
1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ห้องเลขที่ 12A07 ชั้นที่ 12A ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

โลโก้บริษัท smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.Information Technology

About company our story Why Business People not really Smile when they are in the Office?  Is it because sometimes we focus too much on the work but forgot to smile?How often do we smile in a day?Is i

กรุงเทพมหานคร