โลโก้บริษัท smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

Back-end Developer

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD. - Entry-Level, Full time
฿30,000-฿50,000

  Be involved and participate in the overall application lifecycle 

Main focus on coding and debugging 

Collaborate with Front-end developers  

Define and communicate technical and design requirements 

Provide training, help and support to other team members 

Build high-quality reusable code that can be used in future 

Develop functional and sustainable web applications with clean codes 

Troubleshoot and debug applications 

Stay up to date with current best practices 

Regularly sync with teams to ensure the quality and value of deliverables 

Participate in agile / scrum framework 

Develop Open API page as medium for interface with teams 

Design and develop micro services API in response to the requirement with best practice 

Design and develop interface to other systems, i.e., payment gateway, SMS gateway 

Continuously optimize and improve the deliverables 

Ensure the quality of deliverables with thorough unit testing 

Explore the alternatives to deliver more effective solutions as a whole  

a month ago

Related Skills

#nodejs#react

Contact

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.
1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ห้องเลขที่ 12A07 ชั้นที่ 12A ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

โลโก้บริษัท smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.Information Technology

About company our storyWhy Business People not really Smile when they are in the Office?  Is it because sometimes we focus too much on the work but forgot to smile?How often do we smile in a day?Is it

กรุงเทพมหานคร