โลโก้บริษัท smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

Back-end Developer

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD. - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000
  • Be a team player: contribute to our culture, invent new ways to address industry needs, criticize constructively, and help create a world-changing company. 
  • Develop from the ground up a modular architecture to support a web API. 
  • Manage all aspects of the software life cycle (Requirements gathering, Testing, Deployment, Support).
  • Write automated tests via TDD to foster effective, reusable, and flexible code. 
  • Design and implement low-latency, high-availability, and performant applications. 
  • Implement security and data protection. 
  • Build RESTful APIs with Node.js, Hapi.js, and other frameworks. 
  • Build logic in isolated, independent modules Integrate data storage via MongoDB.  
5 months ago

Related Skills

#mongodb#nodejs#restfulapi

Contact

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.
1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ห้องเลขที่ 12A07 ชั้นที่ 12A ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

โลโก้บริษัท smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.

smileFOKUS (THAILAND) CO.,LTD.Information Technology

About company our story Why Business People not really Smile when they are in the Office?  Is it because sometimes we focus too much on the work but forgot to smile?How often do we smile in a day?Is i

กรุงเทพมหานคร