โลโก้บริษัท Skootar Beyond Co.,Ltd.

Mobile Developer (Android or iOS)

Skootar Beyond Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

You must have experience in

 • Android : Kotlin,Java and/or iOS : Swift,Objective-C  
 • React Native ,Java Script
 • Restful API
 • Google API for GPS tracking, Geofencing and location tracking on google maps
 • Maven,Gradle
 • SQL and NoSQL databases such as MariaDB and MongoDB.
 • Good understanding of the entire technology stack of a mobile application.

 Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or other related fields
 • 1-5 years of experience in software development
 • Expertise in Java and with proficient skill in various framework experience such as Spring and other software design skill
 • New graduates are welcome

Benefits 

 • High impact role with room to grow and do what you love
 • Startup and entrepreneurship culture which values impactful change rather than status quo
 • Work with fun, smart yet humble team
 • Quarterly/Monthly office party 
4 months ago

Related Skills

#android#android-studio#ios#java#kotlin

Contact

Skootar Beyond Co.,Ltd.
บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด อาคาร รัชต์ภาคย์ ชั้น 5 อาคารเลขที่ 163 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

About Skootar Beyond Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Skootar Beyond Co.,Ltd.

Skootar Beyond Co.,Ltd.Information Technology

SKOOTAR helps people and businesses solve their door-to-door logistics problems with technology. We are committed to giving them more time, money, and worry-free delivery experience. Founded in 2015,

กรุงเทพมหานคร