โลโก้บริษัท Skooldio

Marketing Manager [Urgent]

Skooldio - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿70,000

Position Overview:

We are seeking a talented and experienced Growth Manager to join our team. As the Growth Manager, you will be responsible for driving the growth and expansion of our company by implementing effective marketing strategies, social media initiatives, launching new products and initiatives, fostering partnerships, and managing media relations. This role is pivotal in shaping the future growth of our organization, enabling us to reach a broader audience and impact more lives.

Key Responsibilities:

- Develop and Execute Growth Strategies: Develop and implement comprehensive growth strategies aligned with the company's vision and goals. Identify and capitalize on market opportunities, conduct market research, analyze trends, and make data-driven decisions to drive customer acquisition, revenue growth, and market share expansion.

- Marketing and Branding: Design and execute marketing campaigns to promote our online courses, workshops, bootcamps, and other educational offerings. Develop compelling content, oversee digital marketing initiatives, optimize SEO, SEM, and email marketing campaigns, and ensure consistent brand messaging across all channels.

- Social Media Strategy: Develop and implement an effective social media strategy to increase brand visibility, engage with our target audience, and drive traffic to our platforms. Manage social media accounts, create engaging content, monitor analytics, and identify opportunities to optimize social media performance.

- Product and Initiative Launches: Lead the planning and execution of new product launches and educational initiatives. Collaborate with cross-functional teams, including content creators, developers, and designers, to ensure successful launches that align with market demands and customer needs.

- Partnerships and Collaborations: Identify, establish, and nurture strategic partnerships with key stakeholders, including educational institutions, industry influencers, and relevant organizations. Negotiate partnership agreements, collaborations, and co-marketing initiatives to expand our reach and enhance brand reputation.

- Media Relations: Develop and maintain relationships with media outlets, journalists, and influencers. Manage press releases, organize media events, and secure media coverage to generate positive brand awareness and media exposure.

- Analytics and Reporting: Monitor key performance indicators (KPIs), conduct data analysis, and generate regular reports on growth initiatives' effectiveness. Identify areas for improvement, optimize marketing campaigns, and make data-driven recommendations to drive continuous growth and increase ROI.

Qualifications and Skills:

- Bachelor's degree 

- Proven experience in a growth-oriented role within the EdTech industry or a related field.

- Strong understanding of digital marketing, social media strategies, and growth hacking techniques.

- Demonstrated success in driving customer acquisition and revenue growth.

- Excellent project management skills with the ability to handle multiple initiatives simultaneously.

- Exceptional communication and interpersonal skills to effectively collaborate with cross-functional teams and external partners.

- Analytical mindset with the ability to interpret data, generate insights, and make data-driven decisions.

- Proactive and innovative approach to problem-solving, with a focus on continuous improvement.

- Knowledge of the latest trends and best practices in the EdTech industry.

Join our passionate and talented team, dedicated to transforming education and empowering individuals to thrive in the digital age. If you are a growth-driven individual with a strong passion for education and want to make a significant impact, we would love to hear from you.

To apply, please submit your resume, cover letter, and any relevant portfolio or work samples demonstrating your previous ​​experience in driving growth and implementing marketing strategies.

ร่วมงานกับเรา!!

 • เวลาทำงานค่อนข้าง flexible ไม่มีตอกบัตร ไม่มีสแกนนิ้ว เวลาทำงานมาตรฐานคือ 10:00-19:00 หรือขึ้นอยู่กับโปรเจคที่รับผิดชอบอยู่
 • ออฟฟิศอยู่ MBK Tower สถานี BTS สนามกีฬาแห่งชาติ ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ร้านข้าวเพียบ (มี Donki อยู่ใต้ออฟฟิศเลย 😆)
 • ทำงานแบบ work from home ผสมกับการเข้าออฟฟิศ ตามแต่ละทีมตกลงกัน
 • Casual dress code ใส่อะไรก็ได้ สบายๆ
 • MacBook สำหรับทำงาน
 • โบนัสทุกครึ่งปี
 • เรียนกับ Skooldio ฟรี ทุกคอร์ส ทุกเวิร์กช็อป กับคนสอนระดับท็อปของวงการ
 • ใครชอบสอน ก็สอนกับ Skooldio ได้ (มีค่าสอนให้ด้วยนะ)
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม เบิกค่ารักษาพยาบาล/ทำฟันได้
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • บรรยากาศการทำงานที่ Skooldio 

👉 คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 👈 

3 months ago

Related Skills

#marketing

Contact

Skooldio
เลขที่ 444 ชั้น 20 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About Skooldio

โลโก้บริษัท Skooldio

SkooldioEducation

ที่ Skooldio เราเชื่อในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรากำลังสร้าง platform สำหรับการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ทั้ง online และ offline เพื่อช่วยทุกคนพัฒนาทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงสุดในปัจจุบัน และช่วยอ

กรุงเทพมหานคร