โลโก้บริษัท SkillLane Education

UX/UI Designer Team Lead

SkillLane Education - Senior-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿80,000-฿100,000

We are looking for an experienced user-centric designer with great aesthetics and craftsmanship to tackle the challenges to raise a higher standard of Thai education. You will be responsible for inspiring and leading a team of UX/UI designers to deliver high-quality human-centric outputs.

Responsibilities: 

 • Lead and motivate a team of designers in the latest UX/UI/visual techniques and tools, apply design principles, and conduct user research as needed to create and deliver engaging and high-quality experiences that lead to desired business outcomes.
 • Be responsible for identifying potential risks before it arises, and safeguarding design quality
 • Design aesthetics and user-friendly interfaces, and improve designs with qualitative and quantitative data.
 • Facilitate discussion, user research sessions, synthesize findings and iteratively integrate them into design solutions.
 • Work in cross-functional teams closely with product owners, engineers, quality assurance engineers, and other related stakeholders to deliver high-quality products in agile environment
 • Manage projects, documentation, billings, and contracts related to the team.

Qualifications: 

 • At least 5  years of UX/UI design experience with a portfolio to prove it, hands-on interaction/visual design of a UI/UX through the product development cycle.
 • At least 1 year of team management experience.
 • Be passionate, energetic, and ambitious to raise higher standards for SkillLane products and the team.
 • Have a solid understanding and experience in design principles, design process, conducting user research, and facilitating workshop sessions.
 • Experience designing apps or websites. Understand the limitations of designing for different platforms such as iOS, Android, and web.
 • Be data-driven and logical. Use a logical systematic approach to solving a problem and everything that you do.
 • Be open and know how to communicate, feedback, and work with other people.
 • An expert in UX/UI software such as Adobe Creative Suite, Figma, Zeplin (Figma preferred)

Work location: Near BTS Saint louis 

Apply Here : https://skilllane.bamboohr.com/careers/50 

2 months ago

Related Skills

#team-lead#ui-design#ux-design#uxui#uxuidesigner

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

SkillLane Story : https://www.youtube.com/watch?v=B6qDQJ6PTqc SkillLane Culture & Environment : https://www.youtube.com/watch?v=nmdXBbjDc9U&t=6s   Startup การศึกษาจากไทย ที่เติบโตมากที่สุดในเอเชียแป

กรุงเทพมหานคร