โลโก้บริษัท SkillLane Education

UX/UI Designer

SkillLane Education - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

Responsibilities:

 • Translate concepts into wireframes and mockups that lead to intuitive user experiences.
 • Rapid interactive prototyping and validation it with users, stakeholders and developers. 
 • Design and deliver wireframes, user stories, user journeys, and mockups optimized for a wide range of devices and interfaces. 
 • Design and deliver UI interfaces.
 • Big thinking, ability to point out product and design opportunities and turn the same into actionable plan.
 • Teamwork attitude and focus on fixing problems to deliver the best 

Qualifications:

 • At least 3-5  years of UX/UI design experience with a portfolio to prove it, hands-on interaction/visual design of a UI/UX through the product development cycle.
 • An expert in UX/UI software such as Adobe Creative Suite, Figma, Zeplin (Figma preferred)
 • Be passionate, energetic, and ambitious to raise higher standards for SkillLane products and the team.
 • Have a solid understanding and experience in design principles, design process, conducting user research, and facilitating workshop sessions.
 • Experience designing apps or websites. Understand the limitations of designing for different platforms such as iOS, Android, and web.
 • Be data-driven and logical. Use a logical systematic approach to solving a problem and everything that you do.
 • Be open and know how to communicate, feedback, and work with other people.

Work location: Near BTS Saint louis  

Apply Here : https://skilllane.bamboohr.com/careers/58 

2 months ago

Related Skills

#ui-design#ux-design#ux-ui#uxui#uxuidesigner

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

SkillLane Story : https://www.youtube.com/watch?v=B6qDQJ6PTqc SkillLane Culture & Environment : https://www.youtube.com/watch?v=nmdXBbjDc9U&t=6s   Startup การศึกษาจากไทย ที่เติบโตมากที่สุดในเอเชียแป

กรุงเทพมหานคร