โลโก้บริษัท SkillLane Education

Team Lead Software Engineer (React,Node)

SkillLane Education - Senior-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿80,000-฿130,000

Responsibilities:

 • Lead, monitor, and supervise a team of Software Engineers to achieve goals that contribute to the growth of the organization.
 • Motivate and inspire the team by creating an environment that promotes positive communication, encourages bonding of team members, and demonstrates flexibility.
 • Work in an agile team to develop, test and maintain applications and services in accordance with established standards.
 • Adhere to high-quality development principles while delivering solutions/features on-time.
 • Design and implement end-to-end system structure and solution to support business needs
 • Establish appropriate infrastructure for each applications/services
 • Package and support deployment of application releases
 • Participate in Agile events eg, Daily Scrum, Sprint Planning, Backlog Refinement, Sprint Review, Sprint Retrospective etc.
 • Prepare reports, manuals and other documents to support operations
 • Participate in peer-reviews of solution designs and related code
 • Analyze and resolve technical application problems
 • Cooperate with customer support, operation and marketing teams to support end-users
 • Coach the team

Qualifications:

 • Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering, or IT related field.
 • Minimum 5 years of software engineering and IT experience
 • Experience in React.js, Node.js Programming
 • Must posses knowledge in all stages of software development
 • Very strong understanding of programming concepts
 • Experience in web development using HTML5, CSS and JavaScript
 • Strong knowledge of RESTful API
 • Strong knowledge of database design.
 • Ability to quickly learn new concepts and software is necessary
 • Familiar with software version control concepts (Git-flow)
 • Familiar with scrum development methodologies
 • Familiar with web-application testing concepts
 • Excellent teamwork and interpersonal skills
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Video streaming experience is advantage 

Work location: Near BTS Saint louis  

Apply Here : https://skilllane.bamboohr.com/careers/47  

2 months ago

Related Skills

#full-stack#nodejs#react-js#software-engineer#team-lead

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

SkillLane Story : https://www.youtube.com/watch?v=B6qDQJ6PTqc SkillLane Culture & Environment : https://www.youtube.com/watch?v=nmdXBbjDc9U&t=6s   Startup การศึกษาจากไทย ที่เติบโตมากที่สุดในเอเชียแป

กรุงเทพมหานคร