โลโก้บริษัท SkillLane Education

Team Lead Software Engineer (React,Node)

SkillLane Education - Senior-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿80,000-฿100,000

Team Lead Software Engineer (React.js, Node.js) 

This role is part of tech team, building and working on a web-application, which is involved in all areas of development from design, development, testing and documentation. 

Responsibilities:

 • As a Team leader leads, monitors, and supervises a group of employees to achieve goals that contribute to the growth of the organization.
 • Team leaders motivate and inspire their team by creating an environment that promotes positive communication, encourages bonding of team members, and demonstrates flexibility.
 • Working with an agile team to develop, test and maintain applications and services in accordance with established standards.
 • Adhering to high-quality development principles while delivering solutions/features on-time.
 • Design and implement end-to-end system structure and solution to support business needs
 • Establish appropriate infrastructure for each applications/services
 • Package and support deployment of application releases
 • Participate in Agile events eg, Daily Scrum, Sprint Planning, Backlog Refinement, Sprint Review, Sprint Retrospective etc.
 • Preparing reports, manuals and other documents to support operations
 • Participating in peer-reviews of solution designs and related code
 • Analyze and resolve technical application problems
 • Cooperate with customer support, operation and marketing teams to support end-users
 • Coach other team members
 • Always join team party 

Qualifications:

 • Thai nationality.
 • Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering, or IT related field.
 • Minimum 5-7 years’ software engineering and IT experience
 • At least 4 years working experience in React.js, Node.js Programming
 • Full Stack developer must have knowledge in all stages of software development
 • Very strong understand of programming concepts
 • Experienced in web development using HTML5, CSS and JavaScript
 • Strong knowledge of RESTful API
 • Strong knowledge of database design.
 • Ability to quickly learn new concepts and software is necessary
 • Familiar with software version control concepts (Git-flow)
 • Familiar with scrum development methodologies
 • Familiar with web-application testing concepts
 • Excellent teamwork and interpersonal skills
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Video streaming experience is advantage 

Apply Here : https://goo.gl/forms/NfeVSweB4uIE0QEv1 

a year ago

Related Skills

#nodejs#reactjs#software-design#software-engineer#team-lead

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

SkillLane Story : https://www.youtube.com/watch?v=B6qDQJ6PTqc SkillLane Culture & Environment : https://www.youtube.com/watch?v=nmdXBbjDc9U&t=6s   Startup การศึกษาจากไทย ที่เติบโตมากที่สุดในเอเชียแป

กรุงเทพมหานคร