โลโก้บริษัท SkillLane Education

Solution Architect

SkillLane Education - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿70,000

Responsibilities and Duties : 

• Evaluates new technology and makes recommendations on technological solutions

• Provide advice and make decisions about which technologies would be suitable to use for various projects

• Providing and presenting technical support to teams within the organization, also to external clients when required 

• Perform upgrades to make software and systems more secure and efficient

• Analyze current technologies used within the company and determine ways to improve

• Assess and evaluate risk as required

• Create architectural diagrams to document current and future state for systems

• Research, recommend, and integrate solutions to solve architectural and development opportunities

• Design, establish, and document team workflows, processes, and standards and procedures based on how work is accomplished

• Cloud patterns including PaaS and IaaS, containers, microservices/API-driven and event-driven application design

• Design Containerized architectures across multiple clouds (GKE, EKS, AKS), DevOps, IaC, GitOps and SRE concepts

• Lead teams in developing cloud-native applications by implementing design patterns like async request-response, CQRS, event-driven styles

Qualification

• Bachelor or higher in Computer Science, Computer Engineering, or related fields 

• At least 5 years’ experience in software architecture design and strong in software development

• Experience with RESTful

• Knowledge with Object-oriented programming (OOP)

• Knowledge programming languages in JavaScript &TypeScript

• Strong in web technology including performance, security areas

• Knowledge of web framework such as Nest.JS

• Knowledge in relational databases, SQL, NoSQL

• Knowledge in Privacy by Design, system security and software security  

• Proficiency in CI/CD in multi-style such as Microservices, Monolith

• Advanced understanding of business analysis techniques and processes  

• Professional experience working with and analyzing software

• Love to learn new technology with excellent ability to adapt and learn quickly   

• Professional manner and accountability for work performed

• Able to lead software development team with strong critical thinking and decision-making skills

Apply Here : https://goo.gl/forms/NfeVSweB4uIE0QEv1  

2 months ago

Related Skills

#ci-cd#javascript#object-oriented-programming#restfulapi#solution-architect

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

ทีมงาน SkillLane เชื่อว่า ก่อนที่คนจะสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ เขาจะต้องได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากรู้ แต่สำหรับคนจำนวนมากที่ต้องทำงาน การหาเวลาไปเรียนตามสถาบัน หรือ งานสัมมนานั้น แทบจะเ

กรุงเทพมหานคร

More at SkillLane Education

1 other opening

5 days ago

Software Engineer (React/Node)

Middle-Level, Full time

฿60,000-฿70,000 SkillLane Education - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#fullstack#nodejs#reactjs#restfulapi#ruby-on-rails