โลโก้บริษัท SkillLane Education

Product Owner

SkillLane Education - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿120,000

As a Product Owner with SkillLane, you will manage multiple complex web and technology projects and help teams adopt Agile Methodology.This role is a critical one in our organization that ensures we consistently deliver the highest quality products to our customers.You’ll work in a fast-paced environment where collaboration with internal teams and customers is key to your day-to-day success

Responsibilities: 

 • Strategize and develop features for SkillLane products
 • Define product vision, road-map, and growth opportunities.
 • Ensure product aligns with company mission and goals
 • Plan and prioritize product feature backlogs, bugs and development for the productExperience managing product development deliverables such as requirements gathering,user story writing, acceptance testing, and releases
 • Ensure that the team always has an adequate amount tasks to work on
 • Collaborate with business team, designer team, product scrum team, and other related teamsto establish product timeline, workflows, and goals
 • Research and analyze market, the users, and the roadmap for the product 

Qualifications: 

 • Thai nationality
 • Academic Degree in Computer Science, Engineering or other related fields
 • At least 2 years of experiences as a Product Owner or Project Manager.
 • In-depth knowledge of Agile process and principles, technical understanding of products, and up-to-dateon industry standards and best practices
 • Solid understanding of the product life-cycle
 • Comfortable working with multiple teams
 • Understanding of and experience working with web and mobile, video streaming technology in the contextof enterprise architecture and infrastructure  

Apply Here : https://goo.gl/forms/NfeVSweB4uIE0QEv1 

2 months ago

Related Skills

#product#product-manager#product-owner#productowner#project-management

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

SkillLane Story : https://www.youtube.com/watch?v=B6qDQJ6PTqc SkillLane Culture & Environment : https://www.youtube.com/watch?v=nmdXBbjDc9U&t=6s   Startup การศึกษาจากไทย ที่เติบโตมากที่สุดในเอเชียแป

กรุงเทพมหานคร