โลโก้บริษัท SkillLane Education

Product Owner

SkillLane Education - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

Product Owner 

As an Agile Product Owner with SkillLane, you will manage multiple complex web and technology projects and help teams adopt Agile Methodology.

This role is a critical one in our organization that ensures we consistently deliver the highest quality products to our customers. You’ll work in a fast-paced environment where collaboration with internal teams and customers is key to your day-to-day success.

Responsibilities:

 • Strategize and develop features for SkillLane products
 • Define product vision, road-map, and growth opportunities.
 • Ensure product aligns with company mission and goals.
 • Plan and prioritize product feature backlogs, bugs and development for the product Experience managing product development deliverables such as requirements gathering, user story writing, acceptance testing, and releases.
 • Ensure that the team always has an adequate amount tasks to work on.
 • Collaborate with business team, designer team, product scrum team, and other related teams to establish product timeline, workflows, and goals.
 • Research and analyze market, the users, and the roadmap for the product. 

Qualifiaction:

 • At least 2 years of experiences as a Product Owner or Project Manager.
 • Academic Degree in Computer Science, Engineering or other related fields.
 • In-depth knowledge of Agile process and principles, technical understanding of products, and up-to-date on industry standards and best practices.
 • Solid understanding of the product life-cycle.
 • Comfortable working with multiple teams.
 • Understanding of and experience working with web and mobile, video streaming technology in the context of enterprise architecture and infrastructure.
 • Good understanding of UX design is a big plus. 

Work location: Near BTS Saint louis  

Apply Here : https://skilllane.bamboohr.com/careers/57 

2 months ago

Related Skills

#product#product-management#product-manager#product-owner#productowner

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

SkillLane Story : https://www.youtube.com/watch?v=B6qDQJ6PTqc SkillLane Culture & Environment : https://www.youtube.com/watch?v=nmdXBbjDc9U&t=6s   Startup การศึกษาจากไทย ที่เติบโตมากที่สุดในเอเชียแป

กรุงเทพมหานคร