โลโก้บริษัท SkillLane Education

DevSecOps Manager

SkillLane Education - Senior-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿90,000-฿130,000

You will be responsible for leading and running the DevSecOps team as part of our Tech and Product team where you will take a lead on the delivery. You will be collaborating with CTO/VP and Application Team Lead, to deliver end to end Cloud/Infra solutions covering DevOps culture such as build, deployment, monitoring, alert and also

Responsibilities

 • Manages the software builds, packages, and deploys for consumption due to incidents or problems which have been identified affecting production
 • Manage the organizations Cloud accounts on both (GCP, AWS, Azure)
 • Serves as a gatekeeper between Engineering teams and Service Delivery teams to provide handoff from Engineering to Production
 • Develop scripts to automate DevOps functions, source code checking with continuous integration, automated test tool configuration, application topology configuration, automated deployment and proactive environment monitoring & management
 • Planning DevSecOps Roadmap
 • Build/Revise Documentation related to DevOps, ISO27001 and IT assets.
 • Manage Cloud or On-Premise (if any)
 • Design Cloud Architecture with application team
 • Responsible for the availability and reliability in cloud based of critical platform services and applications, ensuring they meet the requirements in terms of SLI, SLO and SLA
 • Coach/mentor team member that field related in DevOps Engineer, Solution Architect, IT Support, IT Operations
 • Develop, implement, and maintain IT risk policy, procedures, standards, and guidelines

      ○ Controls are correctly implemented ISO 27001 ISMS Information Security Management Standard.

      ○ Review IT Security Policy Compliance ISO 27001

 • Policy control, procedure, and make sure company meet the requirements of ISO27001
 • Coordinate on Purchase/Lease/Disposal of IT office equipment or IT assets (laptops, monitor screens, projectors, video-conferencing etc.)

Qualifications

 • Thai nationality.
 • Bachelor's degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related fields
 • At least 8 years’ experience in software development & implementation include integration applications maintenance and operation
 • Experience or familiarity with cloud solutions like AWS, Azure, GCP or Cloud Foundry
 • Experience or familiarity with container technologies like Docker, Kubernetes
 • Experience or familiarity with DevOps tools like Jenkins, Ansible, Terraform, Helm, Git
 • Understanding of network and user security, access and privileges
 • Well understanding of IT risk framework & standards such as ISO27001.
 • Well understanding of Cloud
 • Well understanding of DevOps

Work location: Near BTS Saint louis  

Apply Here : https://skilllane.bamboohr.com/careers/48 

3 months ago

Related Skills

#cicd#devops#devsecop#jenkins#kubernetes

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

SkillLane Story : https://www.youtube.com/watch?v=B6qDQJ6PTqc SkillLane Culture & Environment : https://www.youtube.com/watch?v=nmdXBbjDc9U&t=6s   Startup การศึกษาจากไทย ที่เติบโตมากที่สุดในเอเชียแป

กรุงเทพมหานคร