โลโก้บริษัท SkillLane Education

DevOps Engineer

SkillLane Education - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿80,000

A DevOps engineer is part of the technical team, building and working with development unit to facilitate DevOps culture, DevOps process, infrastructure design and build.This role is also responsible for continuous integration and deployment, monitor, uptime, cloud design for well-architecture, assist developer and QA to ensure they can work easier with DevOps process and culture. 

Responsibilities:

 • Collaborate with different teams to adopt DevOps practices and achieve CI / CD outcomes 
 • Design and build DevOps tools to enable automation and agile implementation in software development 
 • Define software deployment approaches and environment promotion strategy 
 • Craft and manage automation pipelines for software build and releases 
 • Create and maintain system procedural and technical documentation 
 • Participate in incident triage and help in relevant issue troubleshooting 

Qualifications:

 • Thai nationality. 
 • Bachelor’s or Master’s degree in Engineering, Computer Science, or any related field 
 • A minimum of 1 to 3 years of working experience in relevant areas 
 • Understanding of agile processes and continuous integration like Jenkins 
 • Understanding of Linux system administration and infrastructure management 
 • Understanding of network and user security, access and privileges 
 • Experience or familiarity with cloud solutions like AWS, Azure, GCP or Cloud Foundry 
 • Experience or familiarity with container technologies like Docker, Kubernetes 
 • Experience or familiarity with DevOps tools like Jenkins, Ansible, Terraform, Helm, Git 
 • Comfortable learning and expanding base skill sets 
 • Comfortable working creatively and analytically in a problem-solving environment 
 • Excellent communication both written and oral and interpersonal skills 

Apply Here : https://goo.gl/forms/NfeVSweB4uIE0QEv1 

2 months ago

Related Skills

#aws#ci-cd#devops#jenkins#kubernetes

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

Startup การศึกษาจากไทย ที่เติบโตมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก !! ในปี 2021 เราเป็นบริษัท Online Learning Platform อันดับ 1 ของไทย ให้บริการกับผู้เรียนมากกว่า 600,000 คน ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ม

กรุงเทพมหานคร