โลโก้บริษัท SkillLane Education

Data Analyst (Business Intelligence)

SkillLane Education - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿45,000

The Data Analyst will be part of the Strategy & Enterprise Solution team and work to ensure the team has the tools, models, data sources, and technical knowledge they require, with an emphasis on dashboarding, data visualization and building models to drive strategy.This person should enjoy managing high volumes of commercial, financial, and operational data and be comfortable creating dashboards and providing insightful analyses. They will have the opportunity to directly influence senior management, and their contributions will have a wide-ranging impact on the commercial decisions of our business.The team’s culture is centered around rapid iteration with open feedback and debate along the way, plus strong collaboration with product, content, business, and marketing partners.

Responsibilities :

I. Visualization

 • Turn complex data from varying sources and formats into informative and actionable insights
 • Build dashboards, self-service tools, and reports to analyze and present data associated with customer experience, product performance, business operations, and strategic initiatives.
 • Provide coverage on ad-hoc analysis from diverse partners and automate those needs over time
 • Successfully bridge analytics and business, the ability to speak the language of both

II. Data Solution

 • Streamline reports, processes, and procedures, and implement best practices for the team
 • Engage with Product, Business, Engineering, and Marketing teams to capture requirements, influence end-state way we make decisions, and craft BI tools to support those partners
 • Closely partner with our technology team to develop global BI dashboards, data pipelines, sophisticated security controls, and scalable ad-hoc reporting including infrastructure investments in support of BI needs

III. Quality Control & Monitoring

 • Provision, management, and maintenance of dashboards and reports, as well as underlying data sources
 • Identification of data quality problems and significant emerging trends at the earliest possible opportunity
 • Improvements in the processes, methodology, and accuracy of forecasts and reports

Qualifications:

 • Thai nationality.
 • Excellent analytical and quantitative skills with strong attention to detail.
 • 1+ years of experience in a Data Analyst, Data Visualization, or Data Scientist role, preferably for a digital subscription business.
 • 1+ year of experience with BI & analytics tools (SQL, Tableau, Google Data Studio, Google Analytic or similar)
 • Strong ability to write complex SQL queries and manage databases
 • Work professionally to understand business questions or the requests and be able to suggest proper BI solutions which is measurable and scalable
 • You are energized by translating raw data into decision-relevant insights and thrive providing your internal customers with what they need to excel.
 • Advanced Excel modeling (VBA is a plus)
 • Solid technical/functional knowledge in statistics; experience with R , Python, or similar
 • Experience with MongoDB or Google BigQuery
 • Accounting/Financial knowledge and commercial acumen 

Apply Here : https://goo.gl/forms/NfeVSweB4uIE0QEv1 

4 months ago

Related Skills

#data-analyst#data-studio#sql#statistics#tableu

Contact

SkillLane Education
Launchpad, 139 Pan Road, Sethiwan Tower, Silom, Bangrak Bangkok, Thailand

About SkillLane Education

โลโก้บริษัท SkillLane Education

SkillLane EducationEducation

Startup การศึกษาจากไทย ที่เติบโตมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก !! ในปี 2021 เราเป็นบริษัท Online Learning Platform อันดับ 1 ของไทย ให้บริการกับผู้เรียนมากกว่า 600,000 คน ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ม

กรุงเทพมหานคร