โลโก้บริษัท Sinwattana Crowdfunding Corporation Limited

Frontend Web Developer

Sinwattana Crowdfunding Corporation Limited - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿45,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนา user interface ให้กับแพลตฟอร์ม ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
 • ปรับปรุงให้แพลตฟอร์มให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมเพื่อพัฒนาระบบ และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 • เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือกระบวนการพัฒนา และแก้ไขข้อขัดแย้งของการพัฒนาแพลตฟอร์ม
 • สื่อสารกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำในความคืบหน้าหรือความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น
 • รับผิดชอบทำงานและส่งงานตาม timeline ที่ได้รับ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขา Computer science, Computer engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • HTML5
 • CSS3
 • Javascript (ES6+)
 • Responsive design
 • React
 • Git
 • Bootstrap (Version4) (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • Antd (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • NextJS (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • Docker (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2 months ago

Related Skills

#docker#javascript

Contact

Sinwattana Crowdfunding Corporation Limited
140/17 ITF Tower, 11th Floor, Silom Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

About Sinwattana Crowdfunding Corporation Limited

โลโก้บริษัท Sinwattana Crowdfunding Corporation Limited

Sinwattana Crowdfunding Corporation LimitedFinancial

SINWATTANA is the first full-fledged Crowdfunding platform in Thailand that renders applications to serve various purpose, for every step of the business from IDEATION, PRODUCTIZATION, COMMERCIALIZATI

กรุงเทพมหานคร