โลโก้บริษัท Sinwattana Crowdfunding Corporation Limited

Backend Web Developer

Sinwattana Crowdfunding Corporation Limited - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿45,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนา Restful API ให้กับแพลตฟอร์ม ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
 • ปรับปรุงให้ Restful API ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
 • ปรับปรุงให้ Database ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมเพื่อพัฒนาระบบ และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 • เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือกระบวนการพัฒนา และแก้ไขข้อขัดแย้งของการพัฒนาแพลตฟอร์ม
 • สื่อสารกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำในความคืบหน้าหรือความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น
 • รับผิดชอบทำงานและส่งงานตาม timeline ที่ได้รับ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขา Computer science, Computer engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Python or NodeJS
 • SQL or others about database
 • Restful API
 • Git
 • Django rest framework (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • NestJS (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • Docker (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • Database designing (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2 months ago

Related Skills

#django#docker#javascript

Contact

Sinwattana Crowdfunding Corporation Limited
140/17 ITF Tower, 11th Floor, Silom Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

About Sinwattana Crowdfunding Corporation Limited

โลโก้บริษัท Sinwattana Crowdfunding Corporation Limited

Sinwattana Crowdfunding Corporation LimitedFinancial

SINWATTANA is the first full-fledged Crowdfunding platform in Thailand that renders applications to serve various purpose, for every step of the business from IDEATION, PRODUCTIZATION, COMMERCIALIZATI

กรุงเทพมหานคร