โลโก้บริษัท Silom Technology

Digital Marketing

Silom Technology - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿25,000

Silom Technology รับสมัคร ทีมงาน เพื่อร่วมกันสร้าง และ พัฒนา Mobility Platform เพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มธุรกิจ SME ใน Southeast Asia และ Worldwide พร้อมเปิดรับ idea แนวทางการพัฒนาใหม่ๆ และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน องค์กร รวมทั้งทีมงาน

** มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน เพื่อสร้างสรรค์ Platform ที่ดี สำหรับผู้ใช้งานของเรา**

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด และกิจกรรมด้านการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์

- พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

- กำหนดงบประมาณ, สร้างแคมเปญ, ควบคุม และวัดผลแคมเปญ ของเครื่องมือการตลาดทุกช่องทางที่ใช้

- วิเคราะห์แนวโน้มการตลาดออนไลน์

- ประเมินผลการตอบรับผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของลูกค้า และสรุปเป็นรายงาน

- ค้นหาและนำเสนอช่องทางการตลาดใหม่ๆ

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ขอให้มีความชื่นชอบด้านการทำ online marketing

- มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผนงานได้ทั้งในเชิง Marketing Plan และ Marketing ldea

- มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เช่น Facebook Ads, Google Adwords, Line@ เป็นอย่างดี

- มีความรู้ด้านการทำ SEO , Google Analytics เป็นอย่างดี

- มีทัศนคติดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น

- มีความสามารถในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี

- มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้ความกดดันได้

- ถ้ามีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามหรือส่ง CV มาที่ hr@silomtech.com

17 days ago

Contact

Silom Technology
Silom Technology Co.,Ltd. 1000/64-66 Liberty Plaza Tower , 3rd Floor Sukhumvit 55 (Thonglor), Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

About Silom Technology

โลโก้บริษัท Silom Technology

Silom TechnologyInformation Technology

พัฒนา Digital Platform และจัดทำ Business Transformation ให้กับกลุ่ม ธุรกิจ SMEs ให้มีเครื่องมือ หรือ Tooling และเทคโนโลยีมาช่วยปรับเปลียน ขบวนการทำงานของธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สามารถขยายธุ

กรุงเทพมหานคร