โลโก้บริษัท Siamnuwat

Junior/Senior Digital Marketing Officer

Siamnuwat - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

รายละเอียดงาน

Job Responsibilities:- บริหารงานช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท- สำรวจ ติดตาม และวิเคราะห์ สื่อออนไลน์ของคู่แข่ง/บริษัทอื่นๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์- จัดทำ Content และโปรโมชั่น เพื่อใช้ในการทำสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์- จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์งานการตลาดดิจิทัล- ดูแล รับผิดชอบสื่อดิจิทัลต่างๆ ของบริษัท- ดูแลและจัดการข้อร้องเรียน/คำถาม/ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสื่อดิจิทัล และประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ- สรรหาช่องทางดิจิทัลใหม่ๆ ในการประชาสัมพันธ์/โฆษณา- สามารถวิเคราะห์ และเพิ่มศักยภาพ ในการใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้เป็นอย่างดี- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายEducation, Experience, and Licensing Requirements:- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการตลาด ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์/ดิจิทัล ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไปQualifications/Skills:- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี- Google AdWords/ Analytics certified is a plus- มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในการทำงาน- มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาBenefits :- ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นฝ่ายขาย)- ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต- ปรับเงินเดือนประจำปี- โบนัส- เบี้ยขยัน- สวัสดิการอายุงานนาน- กระเช้าเยี่ยมไข้- กระเช้าแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร- เงินช่วยเหลือแต่งงาน- เงินช่วยเหลืองานศพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการตลาด ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์/ดิจิทัล ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
  3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4. Google AdWords/ Analytics certified is a plus
  5. มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  6. มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
a month ago

Related Skills

#facebook#facebook-ads#google-adwords#google-analytics#seo

Contact

Siamnuwat
8th Floor Siam Piwat Tower, 989 Rama I Road, Pathumwan District, Bangkok, Thailand 10330.

About Siamnuwat

โลโก้บริษัท Siamnuwat

SiamnuwatReal Estate

บริษัท สยามนุวัตร จำกัด (Siamnuwat Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานคอนโดมิเนียมโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยเน้นทำเลที่ตั้งกลางใจเมือง ซึ่งมีความสะดวก

กรุงเทพมหานคร